Βενετοκρατούμενη Ελλάδα

Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τόμ. Α´-Β΄, επιστ. διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, επιμ. κειμένων Δέσποινα Βλάσση – Αγγελική Τζαβάρα, Αθήνα-Βενετία 2010, σ. 1051, 21Χ28 εκ. ISBN set 978-960-7743-52-7 [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Βιβλιοθήκη αρ. 30].

Το έργο είναι το αποτέλεσμα σχετικής πρωτοβουλίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, έπειτα από την εξάντληση του συλλογικού τόμου «Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνισμού. Αρχειακά τεκμήρια», που κυκλοφορήθηκε το 1993, και την ανάγκη σύνταξης ενός σύγχρονου εγχειριδίου αφιερωμένου στην ιστορία της βενετοκρατούμενης Ελλάδας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο ανέλαβε τον συντονισμό μιας ομάδας εξειδικευμένων ερευνητών στα θέματα της βενετοκρατίας, συγκέντρωσε σε συλλογικό τόμο τις συμβολές τους για μια κρίσιμη περίοδο της ελληνικής αλλά της ευρωπαϊκής ιστορίας και οργάνωσε την ύλη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τους ειδικούς αλλά και το ευρύτερο κοινό.

Στο νέο αυτό συλλογικό έργο κρίθηκε επίσης αναγκαία η συμπερίληψη κειμένων που αναφέρονται σε πτυχές της βενετικής ιστορίας από την τέταρτη Σταυροφορία έως την κατάλυση της βενετικής Δημοκρατίας, σε μια προσπάθεια να γίνει ευκολότερα κατανοητή η σχέση ανάμεσα στη μητρόπολη και την επαρχία και να φωτιστούν οι μηχανισμοί της μεταφοράς από το κέντρο στην περιφέρεια και αντίστροφα θεσμών, πολιτισμικών αγαθών, ιδεών και συνηθειών.

Το βιβλίο απευθύνεται στους νέους κυρίως ερευνητές αλλά και στους φιλομαθείς αναγνώστες που ενδιαφέρονται για την έγκυρη γνώση της ιστορίας της συγκεκριμένης περιόδου. Η ύλη του διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στον τόπο και στο ιστορικό πλαίσιο, στους ανθρώπους, στους θεσμούς, στο υλικό και πνευματικό περιβάλλον. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει σύντομες μελέτες που αφορούν πτυχές της βενετικής ιστορίας. Στο τρίτο μέρος καταχωρίστηκαν σημειώματα με πληροφορίες για το αρχειακό υλικό της περιόδου της βενετοκρατίας που φυλάσσεται σε αρχεία και βιβλιοθήκες στη Βενετία και την Ελλάδα. Το τέταρτο, τέλος, μέρος απευθύνεται στους αναγνώστες που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες θεματικές παρέχοντας «οδηγητική βιβλιογραφία» για τις προηγούμενες ενότητες και κατάλογο επιλεγμένων εκδεδομένων πηγών.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Χρύσα Μαλτέζου, Εισαγωγή, σ. 13.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Κ. Γ. Τσικνάκης, Ο ελληνικός χώρος στη διάρκεια της βενετοκρατίας, σ. 21.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

1. Διοίκηση

Michela Dal Borgo, Ανώτεροι αξιωματούχοι στη βενετική Ρωμανία (σχεδιάγραμμα), σ. 73

Ασπασία Παπαδάκη, Τοπικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι, σ. 83.

2. Κοινωνική συγκρότηση

Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Κοινωνική συγκρότηση στις πόλεις, σ. 105.

Κ. Λαμπρινός , Κοινωνική συγκρότηση στην ύπαιθρο, σ. 131.

Αγγελική Πανοπούλου, Επαγγέλματα, συντεχνίες και θρησκευτικές αδελφότητες, σ. 155.

Κατερίνα Κωνσταντινίδου, Θεσμοί κοινωνικής πρόνοιας, σ. 187.

Χρύσα Μαλτέζου, Η εικόνα της οικογένειας μέσα από τις αρχειακές πηγές, σ. 211.

3. Οικονομία και εμπόριο

Ν. Ε. Καραπιδάκης, Οικονομία και εμπόριο (εισαγωγή), σ. 227.

Χ. Γάσπαρης, Εμπόριο και φορολόγηση προϊόντων, σ. 253.

J. Baker, Τα βενετικά νομίσματα, σ. 277.

4. Εκκλησιαστική οργάνωση

Σπ. Καρύδης, Οργάνωση της ορθόδοξης εκκλησίας, σ. 295.

Δ. Γ. Αποστολόπουλος, Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και βενετοκρατούμενος ελληνισμός, σ. 327.

Μ. Φώσκολος, Η οργάνωση της καθολικής εκκλησίας, σ. 337.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Καθημερινή ζωή

Δέσποινα Ερ. Βλάσση, Η καθημερινή ζωή, σ. 357.

2. Αρχιτεκτονική

Ιωάννα Στεριώτου, Oχυρώσεις και λιμάνια, σ. 389.

Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, Αστική αρχιτεκτονική, σ. 407.

Ιωάννα Στεριώτου, Αστικά κτίσματα (σπίτια, λέσχες, κρήνες, διοικητήρια, στρατώνες) στην Κρήτη, σ. 433.

Χάρις Καλλιγά , Μονεμβασία: Από τα αυτοκρατορικά προνόμια στη μοιραία παράδοση, σ. 459.

3. Τέχνη

Ουρανία Καραγιάννη, Η ζωγραφική εικόνων κατά την πρώιμη βενετοκρατία (13ος-14ος αι.), σ. 479.

Μαρια Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Τάσεις και κυριότεροι εκπρόσωποι της ζωγραφικής εικόνων στην Κρήτη, την Κύπρο και τα Επτάνησα μετά την Άλωση, σ. 493.

Ουρανία Καραγιάννη, Η ζωγραφική εικόνων κατά την όψιμη βενετοκρατία (18ος αι.), σ. 535.

Ουρανία Καραγιάννη, Οι τοιχογραφίες στη βενετοκρατούμενη Ελλάδα (13ος-18ος αι.), σ. 557.

Όλγα Γκράτζιου, Η γλυπτική στις βενετικές κτήσεις του ελληνικού χώρου και ιδιαίτερα στην Κρήτη, σ. 575.

Γιώτα Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Αργυροχοΐα, χρυσοχοΐα, σ. 605.

Ναταλία Πούλου-Παπαδημητρίου, Εισηγμένη κεραμική από περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ιταλίας στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο, σ. 621.

4. Παιδεία

Ειρήνη Παπαδάκη, Η παιδεία, σ. 637.

5. Λογοτεχνία

Γ. Κ. Μαυρομάτης, Η λογοτεχνία, σ. 651.

Σπ. Ευαγγελάτος, Και πάλι για τη χρονολόγηση του Ερωτόκριτου, σ. 675.

6. Θέατρο

Γωγώ Βαρζελιώτη, Το θέατρο στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου, σ. 681.

Πλ. Μαυρομούστακος, Το θέατρο στα Επτάνησα, σ. 695.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΤΥΧΕΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Άννα Καρακατσούλη, Συνοπτική ιστορία του ευρωπαϊκού χώρου με έμφαση στην ιστορία της Βενετίας (1204-1797), σ. 713.

A. Carile, Βενετία και Βυζάντιο, σ. 737.

Αγγελική Τζαβάρα, Διοικητική διάρθρωση της μητρόπολης, σ. 757.

Αγγελική Τζαβάρα, Η κοινωνία, σ. 767.

Chiara Traverso, Συντεχνίες και αδελφότητες, σ. 787.

E. Orlando, Η εικόνα της οικογένειας, σ. 805.

L. Pezzolo, Οικονομία και δημοσιονομικό σύστημα (1204-1797), σ. 835.

Μ. Φώσκολος, Η εκκλησία (13ος-18ος αι.), σ. 857.

Rosella Lauber, Η τέχνη (13oς- 18oς αι.), σ. 871.

Irene Favaretto, Οι ελληνικές αρχαιότητες στις βενετικές συλλογές, σ. 905.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Ελλάδα

Μαρίνα Κουμανούδη, Αθήνα, Γενικά Αρχεία του Κράτους, σ. 921.

Α. Μάλλιαρης, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σ. 925.

Α. Μάλλιαρης, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, σ. 927.

Μαριάννα Κολυβά , Κέρκυρα και Παξοί, σ. 929.

Μαρία Πατραμάνη, Κύθηρα, σ. 935.

Σταματούλα Ζαπάντη, Κεφαλονιά και Ιθάκη, σ. 939.

Μαριάννα Κολυβά , Ζάκυνθος, σ. 945.

Δέσποινα Ερ. Βλάσση, Λευκάδα, σ. 947.

Μαρίνα Κουμανούδη, Νησιά του Αιγαίου, σ. 949.

Κατερίνα Μπαντιά, Κρήτη, σ. 951.

Χρύσα Μαλτέζου, Μοναστηριακές βιβλιοθήκες α) Πάτμος, β) Καλάβρυτα, σ. 953.

Ουρανία Καραγιάννη, Αθήνα, Τράπεζα δεδομένων τεχνολογικών πληροφοριών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, σ. 955.

2. Βενετία

Μαριάννα Κολυβά , Κρατικό Αρχείο, σ. 959.

Μαριάννα Κολυβά , Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, σ. 967.

Δέσποινα Ερ. Βλάσση, Δημοτικό Μουσείο Correr, σ. 971.

Δέσποινα Ερ. Βλάσση, Πολιτιστικό ΄Ιδρυμα Querini-Stampalia, σ. 973.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1. Επιλογή εκδεδομένων πηγών, σ. 979.

2. Οδηγητική βιβλιογραφία, σ. 987.

Advertisements