Νοτάριος Κυθήρων, Δημήτριος Φάναρης

Χάρου-Κορωναίου Ελένη – Δρακάκης Εμμ. (έκδ.), Δημήτριος Φάναρης νοτάριος Κυθήρων 1586-1619. Κατάστιχο 1, Τόμος Α΄ 26 Ιανουαρίου 1586 – 29 Ιανουαρίου 1589, Αθήνα 2010, σ. 405+6 πίνακες, 17 Χ 24 εκ., ISBN-SET: 978-960-88554-3-4.

Πρόκειται για μια ακόμη καλαίσθητη έκδοση της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών, ένας από τους στόχους της οποίας είναι η μελέτη και επιστημονική αξιοποίηση των εγγράφων του Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων.

Η επιλογή της έκδοσης των πράξεων του νοταρίου Δημητρίου Φάναρη έγινε μέ βάση την παλαιότητα του καταστίχου, αφού είναι το δεύτερο παλαιότερο έπειτα από εκείνο των πράξεων του νοταρίου Εμμανουήλ Κασιμάτη, το οποίο εκδόθηκε παλαιότερα από τον Μανώλη Δρακάκη (1999). Την έκδοση επιμελήθηκαν η φιλόλογος Ελένη Χάρου-Κορωναίου και ο ιστορικός Μανώλης Δρακάκης, γνωστοί για την εργατικότητα, την ευσυνειδησία και την επιστημονική τους αρτιότητα στον τομέα της έκδοσης των πηγών.

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύεται το πρώτο μέρος του νοταρικού καταστίχου, το οποίο περιλαμβάνει πράξεις από το 1586 έως το 1589. Συνολικά δημοσιεύονται 346 πράξεις, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων συντάχθηκε στη φορτέτζα των Κυθήρων. Οι πράξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με την καθιερωμένη διπλωματική μέθοδο και συνοδεύονται από τέσσερα ευρετήρια: προσώπων, τόπων, γλωσσάρι και ειδολογικό των πράξεων, τα οποία αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα για τον αναγνώστη, κυρίως όμως για τον ερευνητή στην κατανόηση και την αξιοποίηση των νοταρικών πράξεων και του περιεχομένου τους.

Ως προς το περιεχόμενό τους, οι δημοσιευόμενες πράξεις παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ποικιλία: υπάρχουν πράξεις πωλήσεως ακινήτων, πληρεξούσια, κολληγίες, πράξεις δανεισμού με προαγορά προϊόντων ή με υποθήκευση ακινήτων. Επίσης απαντούν συμβιβαστικές πράξεις (κομπρομέσα), προικοσύμφωνα και διαθήκες.

Στις πράξεις αποτυπώνεται η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή του νησιού, η οικονομική κατάσταση των συμβαλλομένων, η κοινωνική τους θέση, η κοινωνική τους ευασθησία και ειδικά στις διαθήκες η στάση τους απέναντι στον θάνατο και την Εκκλησία. Επιπλέον από τις πράξεις αντλούνται ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικοσκευή, την ενδυμασία, τις οικογενειακές σχέσεις, τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν.

Advertisements