Η εμπαρουνία των Λατίνων στην Κέρκυρα

Διαγωμά Βαΐα, Η διαχείριση μιας μεγάλης φεουδαλικής περιουσίας. Το παράδειγμα της Εμπαρουνίας των Λατίνων στην Κέρκυρα (16ος-19ος αι.), Θεσσαλονίκη 2011 [Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης Analecta Historica -5 Πηγές και Μελέτες Καθολικής Ιστορίας], σ. 378, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-99555-1-5.

Εξώφυλλο βιβλίου

Πρόκειται για τη διδακτορική διατριβή της συγγραφέως, την οποία υποστήριξε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, παρότι η ίδια δεν το αναφέρει, με μικρές προσθαφαιρέσεις στον αριθμό των υποσημειώσεων και με την απαλοιφή από τον πρόλογο των ονομάτων των επιτροπών κρίσης.

Όπως η ίδια γράφει, μελετά «την αγροτική οικονομία και τους μηχανισμούς της», επικεντρωνόμενη «σε αυτό που αποκαλούμε «μεγάλη περιουσία»». Περιγράφει «το τι είναι η μεγάλη περιουσία, πώς δημιουργείται, ποια είναι τα αντικείμενα που τη στοιχειοθετούν, πώς συγκροτούνται και πώς οργανώνονται ως σύνολα, πώς ασκείται η εκμετάλλευσή της, πώς προωθείται το ζήτημα της διαφύλαξής της αλλά και της αύξησής της και ποιοι παράγοντες συντελούν στο τελευταίο». Ολα αυτά τα εξετάζει έχοντας ως παράδειγμα  «μεγάλης περιουσίας το «φέουδο» της Λατινικής Αρχιεπισκοπής στο νησί της Κέρκυρας» τη διαχείριση του οποίου μελετά κυρίως στα χρόνια της βενετικής κατοχής του νησιού, στηριζόμενη κυρίως στους φακέλους του Αρχείου Εγχωρίου Διαχειρίσεως του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυρας που το αφορούν.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε επτά ενότητες ως εξής:

1. Το φέουδο και η οργάνωσή του. Διοίκηση και διαχείριση.

2. Σύσταση και συγκρότηση των περιουσιακών συνόλων: Διαθήκες-κληροδοτήματα και δωρεές.

3. Ο κόσμος των φεουδαρχών και των αγροτών: Μορφές εκμετάλλευσης της γης.

4. Ο κόσμος των φεουδαρχών και των αγροτών:Μορφές εκμετάλλευσης του νερού.

5. Σχέσεις ισχύος και υποτέλειας: Η αποκέντρωση της εξουσίας και η ισχυροποίηση της περιφέρειας.

6. Δικόγραφα και δίκες: Ο ρόλος του στην ανάδειξη της αυτονομίας μιας φεουδαλικής κοινότητας.

7. Το «τέλος» μιας περιουσίας: Η κατάσχεση και δήμευση της «βαρονίας των λατίνων». Το παράδειγμα της μονής του Αγίου Φραγκίσκου.

8. Επίμετρο.

Η εργασία συμπληρώνεται με τη δημοσίευση ανέκδοτων πηγών (σ. 249-368).

Advertisements