Η Βενετία των Ελλήνων

Καραθανάσης Αθανάσιος, Η Βενετία των Ελλήνων, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 647, 17Χ24 εκ. ΙSBN 978-960-467-176-2.

Ο Αθ. Καραθανάσης, καθηγητής της Ιστορίας του Ελληνισμού στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνει τους καρπούς της μακρόχρονης ενασχόλησής του με τον βενετοκρατούμενο Ελληνισμό και τον Ελληνισμό της Βενετίας, εμπλουτίζοντάς το με τη βαθειά του γνώση για τις σχέσεις του Ελληνισμού με τους ομόδοξους βαλκανικούς λαούς και τη Ρωσία.

Το βιβλίο διαιρείται σε τέσσερα μέρη και αυτά σε επιμέρους κεφάλαια με την ακόλουθη θεματική:

Το Μέρος Α΄, με τίτλο: «Η Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας», χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο δίνεται ένα σύντομο ιστορικό της Ελληνικής Αδελφότητας, του κτηριακού συγκροτήματος της συνοικίας των Ελλήνων και του «θρησκευτικού υβριδισμού», αιτία, κατά την άποψη του συγγραφέα της παρακμής της Ελληνικής Αδελφότητας. Ακολουθεί η εξιστόρηση της ίδρυσης και της λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, της βιβλιοθήκης και του αρχείου του, του μουσείου και του παρακείμενου ναού του Αγίου Γεωργίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο κεντρικό θέμα είναι ο Θωμάς Φλαγγίνης και η Φλαγγίνειος Σχολή. Πρόκειται για επεξεργασμένη και ενημερωμένη βιβλιογραφικά εκδοχή της διατριβής του συγγραφέα. Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται «τα φιλολογικά της Φλαγγινείου», τα δημιουργήματα δηλαδή των μαθητών που γράφτηκαν υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους . Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι «Theses Philosophicae» (1681) , οι λόγοι του Θωμά Καττάνη για την απελευθέρωση της Πελοποννήσου από τους Βενετούς (1685), η ποιητική συλλογή Graeciae Obsequia Senatu Veneto (1716), η ποιητική συλλογή Applausi delle Muse (1716), τα Άνθη Ευλαβείας (1708).

Το Μέρος Β΄, με τίτλο: «Πνευματική κίνηση και ζωή στην Αδελφότητα» χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται επιμέρους μελέτες που αφορούν πτυχές του βίου και της δράσης του Λεονάρδου Φιλαρά, του Νικόδημου Μεταξά, του Αλοΐσιου-Αμβρόσιου Γραδενίγου, του Βαρθολομαίου Συρόπουλου, του Ηλία Μηνιάτη, του Ζώσιμου Περιστιάνου, του Σπυρίδωνος Βλαντή, του Ιωάννη Βηλαρά και του Αλέξιου Νικολαΐδη του εκ Ζαγοράς. Το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο επιμερίζεται σε επιμέρους ενότητες που αφορούν την εκκλησιαστική ρητορική στον Άγιο Γεώργιος της Βενετίας, το «Περί ρητορικής …» έργο του Γεράσιμου Βλάχου, το έργο του Μάρκου Μάξιμου Μαρά, έναν ανέκδοτο λόγο του Ιωάννη Πατούσα, και έναν λόγο για τον Μελέτιο Τυπάλδο.

Στο Μέρος Γ΄, με τίτλο «Η Ελληνική αδελφότητα Βενετίας: Η Ρωσσία και οι βαλκανικοί λαοί (1500-1840)» εξετάζονται οι ποικίλες σχέσεις της Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας με τη Ρωσία, με τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, με τη Σερβία, με τη Βουλγαρία και με τις περιοχές της Αδριατικής, σε ένα διάστημα τρισήμισυ αιώνων.

Το Μέρος Δ΄, με τίτλο «Το Ελληνικό Κολλέγιο του Παλαιόκαπα» είναι αφιερωμένο στην ιστορία του Κολλεγίου και στους φοιτητές που φιλοξενήθηκαν εκεί. Στη μελέτη, «υπό τύπον προδημοσιεύσεως», χωρίς σημειώσεις και παραπομπές, εξιστορείται η λειτουργία του Κολλεγίου από το 1668 έως το 1797 και καταγράφονται τα ονόματα των φοιτητών που σπούδασαν σε αυτό, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν απόφοιτοι της Φλαγγινείου.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με το παράρτημα, στο οποίο παρατίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό, και ολοκληρώνεται με το αναλυτικό ευρετήριο ονομάτων.

Advertisements