Άργος-Σημάδια της βενετικής παρουσίας

Βενετία-Άργος. Σημάδια της βενετικής παρουσίας στο Άργος και στην περιοχή του, Πρακτικά της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης (Άργος, 11 Οκτωβρίου 2008), επιμέλεια Χρύσα Μαλτέζου – Αγγελική Πανοπούλου, Αθήνα-Βενετία 2010, σ. 227, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-7743-51-0.

Η διεθνής συνάντηση, για τη βενετική παρουσία στο Άργος και την περιοχή του, αποτελεί τη συνέχεια των πρωτοβουλιών του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, το οποίο «επιδιώκοντας την κατανόηση των κοινωνικών συνθηκών που καθόρισαν … τις τύχες των ντόπιων πληθυσμών στις βενετικές κτήσεις του ελληνικού χώρου και επιχειρώντας να προβάλει το νόημα της συνύπαρξης στον ίδιο γεωγραφικό χώρο του ελληνικού με το δυτικό στοιχείο» προσφέρει βοήθεια στους φορείς των περιοχών αυτών, που ενδιαφέρονται για το ιστορικό παρελθόν του τόπου τους, για τη οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες και με αντικείμενο την τοπική κοινωνία κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (Χρύσας Μαλτέζου, «Εισαγωγικό σημείωμα», σ. 11).

Το Αργος γνώρισε δύο περιόδους βενετικής κυριαρχίας. Η πρώτη εκτείνεται από το 1388 έως το 1463. Η δεύτερη από το 1685 έως το 1715. Στον τόμο συγκεντρώνονται πέντε επιστημονικές ανακοινώσεις, που αφορούν την πρώτη περίοδο και έρχονται να εμπλουτίσουν την πενιχρή έως τώρα βιβλιογραφία των χρόνων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η περίοδος του τέλους της φραγκοκρατίας στην Αργολίδα (1350-1377) και η έναρξη της βενετοκρατίας, η οργάνωση της διοίκησης και της άμυνας του Άργους, η κατάσταση του αγροτικού πληθυσμού και το βενετικό εμπόριο στην περιοχή. Οι υπόλοιπες ανακοινώσεις αφορούν την δεύτερη περίοδο της βενετοκρατίας και αναφέρονται στις συγκρούσεις μεταξύ Βενετών και Οθωμανών στην πεδιάδα του Άργους, στη θέση της πόλης, στην κοινωνία και στην οικονομία της περιοχής, στον πληθυσμό και στα κτίσματα, στη γη, την παραγωγή της και τους υδάτινους πόρους, στην ορθόδοξη και τη λατινική εκκλησιαστική πραγματικότητα του τόπου.

Στον τόμο δημοσιεύονται οι ακόλουθες μελέτες:

Θάνος Κονδύλης, «Η Αργολίδα την περίοδο 1350-1400. Το τέλος της φραγκοκρατίας και η αρχή της βενετοκρατίας», σ. 19-38.

Αγγελική Τζαβάρα, «Η οργάνωση της διοίκησης και της άμυνας του Άργους κατά την πρώτη βενετοκρατία», σ. 39-79

Guillaume Saint-Guillain, «Abus de pouvoir ou gouvernance de proximité? Administrateurs vénitiens et administrés à travers l’exemple de la prise d’Argos par les Ottomans en 1397», σ. 81-119

Μαρίνα Κουμανούδη, «Η κατάσταση του αγροτικού πληθυσμού του Άργους στα τέλη του 14ου αιώνα», σ. 121-133.

Walter Haberstumpf, «Il commercio veneziano ad Argo (secoli XIII-XIV)», σ. 135-144.

Ιωάννα Στεριώτου, «Συγκρούσεις στην πεδιάδα του Άργους μεταξύ Βενετών και Οθωμανών κατά την εκστρατεία του Francesco Morosini στην Πελοπόννησο (τέλη 17ου αιώνα)», σ. 145-156.

Αλέξης Μάλλιαρης, «Το Άργος και το διαμέρισμά του στην όψιμη βενετική περίοδο. Η θέση της πόλης στη βενετική επικράτεια, πληθυσμιακά και γαιοκτητικά φαινόμενα», σ. 157-168.

Δέσποινα Στεφ. Μιχάλαγα, «Η εκκλησιαστική ιστορία του Άργους κατά τη δεύτερη βενετοκρατία», σ. 169-188.

Κωνσταντίνος Ντόκος, «Απογραφή του πληθυσμού και των κτισμάτων του Άργους κατά τη δεύτερη βενετοκρατία», σ. 189-200.

Αγγελική Πανοπούλου, «Η αργολική πεδιάδα στα τέλη του 17ου αιώνα. Λιβάδια και υδάτινοι πόροι», σ. 201-214.

Siriol Davies, Economy and Society in Venetian Argos, 1700-1705, σ. 215-226.

Advertisements