Βενετοκρατούμενη Κύπρος

Μπίρταχας Στάθης, Κοινωνία, πολιτισμός και διακυβέρνηση στο βενετικό κράτος της θάλασσας. Το παράδειγμα της Κύπρου, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 379, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-288-255-9.

Εξαιρετικά φιλόδοξος τίτλος ενός έργου που περιορίζεται στην παρουσίαση ενός μόνον τμήματος του βενετικού κράτους της θάλασσας, εκείνου της Κύπρου, και για μια περίοδο 80 περίπου χρόνων (1489-1571), όσο δηλαδή διήρκεσε η βενετική παρουσία στο νησί.

Η εργασία, μετά την Εισαγωγή, χωρίζεται σε ένδεκα θεματικές ενότητες, τις ακόλουθες:
Ι. Η μετάβαση από τη φραγκική στη βενετική κυριαρχία: από το προτεκτοράτο στην τυπική προσάρτηση της Κύπρου στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας.
ΙΙ. Η διοικητική οργάνωση – Το θεσμικό πλαίσιο.
ΙΙΙ. Ο νόμος και η απονομή της δικαιοσύνης.
IV. Η στρατιωτική οργάνωση.
V. Η φορολογία και τα δημόσια οικονομικά.
VI. Η Κύπρος στο πλαίσιο της βενετικής αποικιακής οικονομίας.
VII. Η ταξική διαστρωμάτωση.
VIII. Το κίνημα του Ιακώβου Διασσωρινού και το πρόβλημα της σιτάρκειας.
IX. Η εκκλησιαστική κατάσταση και η θρησκευτική πολιτική της Βενετίας.
X. Οι εξωτερικές σχέσεις και ο Πόλεμος της Κύπρου.
XI. Η παιδεία: οι εκπαιδευτικές δομές, η γραπτή γλώσσα, η αργοπορημένη λογοτεχνική και ιστοριογραφική «αναγέννηση».
Ακολουθούν τα συμπεράσματα, το παράρτημα πηγών όπου δημοσιεύονται για πρώτη φορά 7 έγγραφα και αναδημοσιεύονται 22 έγγραφα και λογοτεχνικά κείμενα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με «Γενικό Βιβλιογραφικό Οδηγό» όπου παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία, αγγλική περίληψη και ευρετήριο ονομάτων.

Πρόκειται, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας σημειώνει, για «έναν συνδυασμό σύνθεσης ιστοριογραφικών καταγραφών και επιστημονικής μονογραφίας» που απευθύνεται «στους φοιτητές των ανθρωπιστικών επιστημών και στους φιλίστορες». Για τη σύνθεσή του αξιοποιούνται «τα τεκμήρια που τέθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη διάθεση των ιστορικών μέσω της έκδοσης ή επανέκδοσης πηγών της κυπριακής ιστορίας της περιόδου» που εξετάζεται. Η εργασία επομένως δεν στηρίζεται σε πρωτογενή έρευνα αλλά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και στις ήδη δημοσιευμένες πηγές, με εξαίρεση επτά ανέκδοτα έγγραφα, τα οποία δημοσιεύονται στο παράρτημα των εγγράφων και τα οποία προέρχονται, προφανώς από τον καθηγητή Ντ. Ντόκο, δέκτη των ευχαριστιών του συγγραφέα για το αδημοσίευτο υλικό που έθεσε στη διάθεσή του.

Τα κείμενα των επιμέρους ενοτήτων είναι χωρίς σημειώσεις, εκτός από ελάχιστες διευκρινιστικές. Πρόκειται ουσιαστικά για σύντομες συνθετικές προσεγγίσεις των θεμάτων που αναπτύσσονται, στηριγμένες στη γνωστή βιβλιογραφία η οποία παρατίθεται με τη μορφή βιβλιογραφικού οδηγού για περαιτέρω μελέτη, στο τέλος της κάθε ενότητας. Οι «Πηγές» του παραρτήματος συνοδεύονται από περιλήψεις ακολουθούμενες από τις βιβλιογραφικές αναφορές στην πρώτη δημοσίευση των εγγράφων και στις τυχόν αναδημοσιεύσεις τους.

Πρόκειται αναντίρρητα για ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τους φοιτητές που διδάσκονται την ιστορία της Κύπρου της περιόδου που εξετάζεται, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη διακυβέρνηση της βενετικής Κύπρου, αλλά και να εμβαθύνουν στη μελέτη, εκμεταλλευόμενοι αφενός τις παρατιθέμενες πηγές και αφετέρου την πλούσια βιβλιογραφία που προτείνεται.

Advertisements