Τα «βρετά» παιδιά στη βενετική Κύπρο

Χατζάκης Ιωάννης, «Τα «βρετά» παιδιά. Οι ιδιαίτερες διαστάσεις του φαινομένου της έκθεσης βρεφών στη βενετική Κύπρο», Νόμος. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 13 (2010), 485-503.

Η μελέτη αναφέρεται στο προνόμιο του λατινικού μητροπολιτικού ναού της Λευκωσίας, με βάση το οποίο τα έκθετα που αφήνονταν στα σκαλιά της εκκλησίας καθίσταντο ελεύθερα από οποιοδήποτε καθεστώς προσωπικής εξάρτησης και δουλείας. Οι πάροικοι του νησιού εκμεταλλεύονταν το προνόμιο αυτό προκειμένου να απαλλάξουν τα παιδιά τους από την δική τους παροικική κατάσταση. Στα χρόνια της βενετοκρατίας τα περιστατικά εκμετάλλευσης του προνομίου αυξήθηκαν αναγκάζοντας τη Βενετία να λάβει μέτρα.

Advertisements