Μοναστήρια, Οικονομία και Πολιτική

Μοναστήρια, Οικονομία και Πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, επιμέλεια Ηλίας Κολοβός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2011. σ. 312, 17 Χ 24 εκ., ISBN 978-960-524-350-0.

Ο τόμος συγκεντρώνει τις εισηγήσεις στην επιστημονική συνάντηση που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης , στις 17-19 Δεκεμβρίου 2009 στο Ρέθυμνο.

Τα μοναστήρια αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο έρευνας για την κοινωνική ιστορία: έχοντας διαφυλάξει σε πολλές περιπτώσεις αρχεία και υλικά κατάλοιπα, τα μοναστήρια μπορούν να μελετηθούν τόσο ως θεσμοί ή κτήρια όσο και σε ό,τι αφορά το οικονομικό υπόβαθρο της λειτουργίας τους καθώς και τις σχέσεις τους με την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Στον παρόντα τόμο, ο στόχος είναι να αναδειχθεί η οικονομική και πολιτική φυσιογνωμία των μοναστηριακών θεσμών, σε μια συγκριτική προσέγγισή τους από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, σε ένα γεωγραφικό εύρος που εκτείνεται από τη μεσαιωνική Δύση στο Βυζάντιο, τη λατινική Ανατολή και την οθωμανική αυτοκρατορία των πρώιμων νεώτερων χρόνων, ως το σύγχρονο ελληνικό κράτος στα Βαλκάνια.

Στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες μελέτες του τόμου:

Κουμανούδη Μαρίνα, Όψεις του δυτικού μοναχισμού στην ελληνολατινική Ανατολή κατά το Μεσαίωνα.

Γκράτζιου Όλγα, Όσοι πιστοί προσέλθετε… Προσκυνήματα για αμφότερα τα δόγματα σε μοναστήρια της Κρήτης κατά τη βενετική περίοδο.

Καραπιδάκης Νίκος, Από την ευλάβεια στην οικονομική διαχείριση: ναοί, μονές και ευαγή ιδρύματα στην Κέρκυρα (16ος-18ος αι.).

Ζαχαριάδου Ελισάβετ, Η ασφάλεια των ναυτιλλομένων στο Αιγαίο και τα μοναστήρια.

Περιεχόμενα και εισαγωγή του τόμου στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cup.gr/ViewShopProduct.aspx?ProductId=279835&LangId=1

Advertisements