Γυναίκες στη Βενετία

Με τον τίτλο «Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (sec. XVI-XVIII)», πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο στη Βενετία στις 8-10 Μαΐου 2008.

Η πραγματοποίηση του συνεδρίου, με θεματολογία τις γυναίκες στη Βενετία, έδωσε τη δυνατότητα της συνεξέτασης του πλήθους των ερευνών πάνω στο αντικείμενο που είχαν συσσωρευτεί τις τελευταίες δεκαετίες και αφορούσαν τις γυναίκες όλων των κοινωνικών τάξεων, τα μοναστήρια και τα σαλόνια, τις γυναικείες αιρέσεις, τα δικαστήρια για ζητήματα γάμου, τις γυναίκες συγγραφείς και τη γυναικεία εργασία. Το συνέδριο έδωσε επίσης τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Η μεγάλη ανταπόκριση οδήγησε στην απόφαση της εστίασης κυρίως στον χώρο της Βενετίας και στον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους των ανακοινώσεων που είχαν προταθεί και αφορούσαν τις βενετοκρατούμενες περιοχές (Stato da Terra e da Mar) (οι πληροφορίες από την «Introduzione» της Anna Bellavitis).

Από τις ανακοινώσεις του συνεδρίου, ορισμένες είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή (pdf files) στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.storiadivenezia.net/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=103:donne&catid=39:saggi

Στην ειδικότερη θεματική του δικού μας ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

Costantino Lambrinos, La donna patrizia a Creta veneziana nel Cinquecento e Seicento. La condizione giuridica e sociale.

Eleni Tsourapà, Nobili monache greche-veneziane tra Creta e Venezia (1654-1716).

Advertisements