Πλοία και ναυπηγική στην Κέρκυρα του α΄ μισού του 16ου αιώνα

Pagratis Gerassimos, «Ships and shipbuilding in Corfu in the first half of the sixteenth century», Mediterranea Ricerche Storiche 22 (2011), 237-246.

Στη μελέτη αυτή ο συγγραφέας εξετάζει το θέμα των πλοίων και της κατασκευής τους στην Κέρκυρα του πρώτου μισού του 16ου αιώνα. Η μελέτη έρχεται να προστεθεί σε άλλες παλαιότερες του ίδιου, με θέμα το εμπόριο και τη ναυτιλία στην Κέρκυρα κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το παράδειγμα της εμπορικής ναυτιλίας της Κέρκυρας επιτρέπει την τεκμηρίωση ποσοτικά και ποιοτικά της ανάπτυξης ενός αξιόλογου εμπορικού στόλου, προσανατολισμένου στην εξυπηρέτηση τόσο του τοπικού όσο και του περιφερειακού εμπορίου σε μια μεταβατική περίοδο που χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη των κρατικά οργανωμένων εμπορικών αποστολών και την σχεδόν απόλυτη κυριαρχία των ιδιωτικών δραστηριοτήτων. Ο στόλος αυτός, προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες ανάγκες του εμπορίου και των μεταφορών, με τις δυνατότητες της ναυπηγικής βιομηχανίας του τόπου και τις οικονομικές δυνατότητες των ντόπιων ναυτικών, άρχισε να σχηματίζεται κυρίως από τα μικρά εμπορικά πλοία μήκους περίπου 10 μέτρων και χωρητικότητας 30 έως 63 τόνων. Συγκριτικό πλεονέκτημα των Κερκυραίων ήταν η ταχύτητα των πλοίων τους, η οποία οφειλόταν στο μακρόστενο σχήμα τους και στην κίνησή τους με κουπιά, σε συνδυασμό με τη χρήση των πανιών. Η διαμόρφωση του κερκυραϊκού εμπορικού στόλου και η προτίμηση σε συγκεκριμένους τύπους πλοίων φαίνεται πως είχε δύο βασικούς στόχους: την ικανοποίηση των αναγκών των νησιωτών για τρόφιμα και άλλα αγαθά, μέσω του εμπορίου, των μεταφορών και της αλιείας, καθώς και την ενίσχυση της βενετικής πολεμικής μηχανής στη θάλασσα, με φορτηγά πλοία που εύκολα μετατρέπονταν σε πολεμικά, με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού, ή που απλά χρησιμοποιούνταν ως βοηθητικά των μεγάλων πλοίων μάχης της βενετικής Δημοκρατίας.

Το άρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.storiamediterranea.it/public/md1_dir/r1639.pdf  [πρόσβαση 9/4/2012].

Advertisements