Ο κομήτης του 1577 στην Κρήτη

Χαραλαμπάκης Παντελής Γ., «Ο κομήτης του 1577 στον κώδικα του Γεωργίου Κλόντζα», Νέα Χριστιανική Κρήτη 30-31(2011-2012), 405-412.

Ανάμεσα στις μικρογραφίες του εικονογραφημένου χρονικού του Γεωργίου Κλόντζα, που βρίσκεται σήμερα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, μία (φ. 144v) παρουσιάζει τον κομήτη που εμφανίστηκε στον ουρανό τον Νοέμβριο του 1577. Ο συγγραφέας περιγράφει τη μικρογραφία και αναζητεί τον λόγο για τον οποίο ο ζωγράφος περιέλαβε τον κομήτη στη συγκεκριμένη μικρογραφία που απεικονίζει άποψη της πόλης των Χανίων.

Advertisements