Κρητική κωμωδία και καθημερινή ζωή

Γωγώ Κ. Βαρζελιώτη, Κρητική κωμωδία και καθημερινή ζωή: Σχέση σκηνικής εικόνας και κοινωνίας στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα, Αθήνα-Βενετία 2011, σ. 268, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-7743-56-5. [Παράλληλος τίτλος: Commedia cretese e vita quotidiana: La relazione tra l’immagine scenica e la società nella città di Candia durante la venetocrazia] .

Πρόκειται για την επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως, την οποία υποστήριξε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2006. Η μελέτη στηρίζεται στη θεώρηση ότι τα κρητικά θεατρικά έργα αντανακλούν την κοινωνική πραγματικότητα των αστικών κέντρων της βενετοκρατούμενης Κρήτης και ειδικότερα του Χάνδακα και ότι, αντίστροφα, η μελέτη της κοινωνίας μέσα από το πρωτογενές αρχειακό υλικό μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο διερεύνησης της διαδικασίας συγγραφής των έργων αυτών.

Η συγγραφέας συνεξετάζει το πλούσιο αρχειακό υλικό που συγκέντρωσε από την έρευνά της στο νοταρικό αρχείο του Χάνδακα, το οποίο φυλάσσεται στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, με τις τρείς σωζόμενες κωμωδίες της εποχής, που αποτελούν τα πλησιέστερα στην καθημερινή ζωή θεατρικά κείμενα των οποίων η δράση τοποθετείται στο περιβάλλον του βενετοκρατούμενου Χάνδακα. Πρόκειται για τις κωμωδίες ο Στάθης ανώνυμου συγγραφέα, ο Κατσούρμπος του Γεωργίου Χορτάτση και ο Φορτουνάτος του Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου.

Στη μελέτη της επιχειρεί την ανασύνθεση της κοινωνίας μέσα από τα αρχειακά δεδομένα και την «ένταξη του σκηνικού χωροχρόνου στην ιστορική πραγματικότητα». Μελετά την κοινωνία μέσα από τις αρχειακές πληροφορίες που αναφέρονται σε πρόσωπα και πράγματα, τα οποία παρουσιάζονται στον μικρόκοσμο της κωμωδίας, και διερευνά την ταύτιση των δραματικών προσώπων με τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες και τη σχέση πραγματικών φαινομένων και κοινωνικών δομών με τις καταστάσεις και τις παρεξηγήσεις που συνθέτουν τα θεατρικά δημιουργήματα του Χορτάτση και του Φόσκολου. Ξεχωρίζει τους θεατρικούς τύπους, που μαρτυρούνται στα κείμενα, και αναζητεί στα νοταρικά έγγραφα στοιχεία για τον καθένα από αυτούς. Με τον τρόπο αυτό φανερώνεται, μέσα από τον θεατρικό λόγο, ο ιστορικός χωρόχρονος και προβάλλονται χαρακτηριστικοί τύποι από τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα του βενετοκρατούμενου Χάνδακα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος.
Εισαγωγή.
Μέρος Α΄. Το Θέατρο στην κοινωνία του βενετοκρατούμενου Χάνδακα.
1. Κοινωνία και θέατρο.
2. Κωμωδία και καθημερινή ζωή.
3. Πηγές α) Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα β) Οι κωμωδίες γ) Γλώσσα των πηγών.
Μέρος Β΄. Θεατρικοί τύποι και αρχειακή τεκμηρίωση.
1. Το ψυχοπαίδι.
2. Οι ερωτευμένοι νέοι.
3. Ο υπηρέτης.
4. Η προξενήτρα, η κοινή γυναίκα, η χήρα.
5. Ο δάσκαλος.
6. Ο γιατρός, ο δικηγόρος.
7. Ο ξένος.
8. Ο έμπορος.
9. Ο στρατιωτικός.
10. Ο φραγκοκαλόγερος.
Συμπεράσματα.
Παράρτημα εγγράφων.
Πηγές-Βιβλιογραφία.
Ευρετήριο ονομάτων προσώπων και τόπων.
Riassunto.
Περιεχόμενα.

Advertisements