15η Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου

15η Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου, Εις μνήμην Χ. Κ. Παπαστάθη – Κ. Γ. Πιτσάκη, Κομοτηνή, 19-20 Οκτωβρίου 2012, Πανεπιστημιούπολη, Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Νομικής Σχολής.

Στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

Ιωάννης Χατζάκης: Ένδυμα και Νόμος στη Βενετική Κρήτη. Σκέψεις με αφορμή κάποιες κανονιστικές διατάξεις για την πολυτέλεια.

Παναγιώτα Τζιβάρα: «Αβοκάτοι και σολετσιταδόροι»: Μία προσπάθεια παρουσίασης των δικηγόρων και των υποδικηγόρων στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας τον 18ο αιώνα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Advertisements