Κρητικά Χρονικά 31 (2011)

Από τις 13 μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο 31 (2011) του περιοδικού Κρητικά Χρονικά, οι ακόλουθες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

Stephanos Kaklamanis, Partendo da Candia. Pubbliche manifestazioni in onore di Gian Giacomo Zane, ex Capitano General di Creta (1598), Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 69.

Jean Laurent Savoye, Georges Chortatsis et la Contre-réforme: une exigence de réciprocité, Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 139.

Μιχαήλ Πασχάλης, Η ιδεολογία των Ιντερμεδίων της Ερωφίλης και η συνάφειά τους με την τραγωδία του Χορτάτση, Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 163.

Τασούλα Μαρκομιχελάκη, Ερωτόκριτος Ε 1191-1200: ένα σχόλιο του Κορνάρου στην Ερωφίλη; Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 183.

Alfred Vincent, Ο ποιητής του Φορτουνάτου στην Κέρκυρα, Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 195.

Κομνηνή Δ. Πηδώνια, Η πρώτη έκδοση του Απόκοπου και ο μεγάλος σεισμός του 1508 στην Κρήτη, Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 203.

Ασπασία Παπαδάκη, Το κρασί στα κείμενα της κρητικής λογοτεχνίας , Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 207.

Κώστας Λαμπρινός, Η κοινωνική διάρθρωση στη βενετική Κρήτη. Ιεραρχίες, ορολογία και κατάλογοι κοινωνικής θέσης, Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 221.

Πίνακας περιεχομένων: http://www.historical-museum.gr/pdfs/cretica_ejofyla.pdf

Advertisements