Διημερίδα με θέμα «Βενετοί και άλλοι Λατίνοι στο βόρειο ελληνικό χώρο (13ος-18ος αι.)», Δ.Π.Θ. Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, 8-9 Δεκεμβρίου 2012

Εξώφυλλο προγράμματοςTο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο των δράσεων ανάδειξης και προβολής της επιστήμης της Ιστορίας και της τοπικής ιστορίας, οργανώνει επιστημονική διημερίδα.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου και Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012.

Θέμα: «Βενετοί και άλλοι Λατίνοι στο βόρειο ελληνικό χώρο (13ος-18ος αι.)».

Αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής, Κομοτηνή.

Πρόγραμμα διημερίδας

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

18.00 Χαιρετισμοί
18.30 Μαρίνα Κουμανούδη, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, ΕΙΕ, Η λατινική παρουσία στη Θράκη και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου κατά τον ύστερο Μεσαίωνα.
19.00 Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, ΕΙΕ, Βενετοί και Θεσσαλονίκη. 14ος-15ος αι.
19.30 Κώστας Τσικνάκης, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, ΕΙΕ,Ο βορειοελλαδικός χώρος στα τέλη του 16ου αιώνα.
20.00 Συζήτηση

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012 

11.00 Αγγελική  Πανοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, ΕΙΕ, «Gia to viaggio ci Cassandrias». Ο επισιτισμός του Χάνδακα στον Κρητικό Πόλεμο.
11.30 Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Καθηγήτρια Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διοίκηση, κοινωνία και ταυτότητες στον βορειοελλαδικό χώρο υπό λατινικές  κυριαρχίες (13ος-16ος αι.). Συγκριτικές προσεγγίσεις. 
12.00 Παναγιώτα Τζιβάρα, Επίκουρος Καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Η Θράκη και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου μέσα από τα κείμενα των βενετών απεσταλμένων στην Κωνσταντινούπολη (16ος- 18ος αι.).
12.30 Συζήτηση

 Οργανωτική Επιτροπή

Παναγιώτα Τζιβάρα, Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος, Εμμανουήλ Βαρβούνης.

Advertisements