Δύμη. Φραγκοκρατία – Βενετοκρατία – Α΄ Τουρκοκρατία. Πρακτικά συνεδρίου

2012.12.15Πρακτικά συνεδρίου «Δύμη. Φραγκοκρατία – Βενετοκρατία – Α΄ Τουρκοκρατία», 1-2 Οκτωβρίου 2005, επιστ. επιμέλεια Ελένη Γ. Σαράντη, Πάτρα 2012, σ. 332, 21Χ29 εκ., ISBN 978-960-99866-0-1.

Στον τόμο περιλαμβάνονται τα κείμενα που παρουσιάστηκαν ως ανακοινώσεις στο συνέδριο που διοργανώθηκε στην Κάτω Αχαϊά με χρηματοδότηση του Δήμου Δύμης στις 1-2 Οκτωβρίου 2005 και είχε ως θέμα την περίοδο της Φραγκοκρατίας, της Βενετοκρατίας και της Α΄ Τουρκοκρατίας της περιοχής της Δύμης.

Στη γενικότερη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι παρακάτω ανακοινώσεις, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας:

Ελένη Γ. Σαράντη, Η κατάληψη της Κάτω Αχαΐας από τους Φράγκους. Μια επική αφήγηση στο ιστορικό της πλαίσιο, σ. 5-16.

Παναγιώτης Νικολόπουλος, Τα Γράμματα κατά την Φραγκοκρατίαν, σ. 17-27.

Αναστασία Κουμούση, Νέα στοιχεία για το οχυρωματικό δίκτυο των Φράγκων στην Αχαΐα, σ. 31-60.

Κωνσταντίνος Γ. Πανίτσας, Κωνσταντίνος Β. Παπαγιαννόπουλος, Η διαμόρφωση του φεουδαρχικού συστήματος στην επαρχία Πατρών κατά τη Φραγκοκρατία, σ. 61-86.

Βασιλική Πέννα, Χρήμα και αγορά στην Αχαΐα κατά τον δέκατο τρίτο αιώνα: Η μαρτυρία των νομισματικών θησαυρών, σ. 87-112.

Γεώργιος Η. Ορφανός, Πληροφοριακά συστήματα για τη βενετοκρατούμενη Αχαΐα, σ. 113-119.

Ευγενία Γερούση, Το κάστρο της Καλαμάτας και οι λοιπές οχυρώσεις της νοτιοανατολικής Μεσσηνίας, σ. 145-162.

Αγγελική Νικολοπούλου, Η Φραγκοκρατία στην Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ του Άγγελου Τερζάκη, σ. 163-166.

Ελένη Γ. Σαράντη, Βυζαντινοί, Βενετοί και οι αρχαιότητες: Η μαρτυρία του Κυριακού του Αγκωνίτη, 171-196.

Κώστας Γ. Τσικνάκης, Επαναστατικές κινήσεις στη βορειοδυτική Πελοπόννησο στα τέλη του 16ου αιώνα, σ. 217-236.

Νικόλαος Φ. Τόμπρος, Οι μονές της Αχαΐας και οι εγκαταβιούντες: 1460-1715, σ. 237-269.

Αγγελική Πανοπούλου, Ένα παράδειγμα εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων: οι αλυκές της Καμενίτσας (17ος-18ος αι.), σ. 269-278.

Γεώργιος Β. Νικολάου, Εκχριστιανισμοί στην Provinci d’Accaia κατά τη δεύτερη βενετοκρατία (1687-1715) σύμφωνα με ανέκδοτο κατάστιχο του αρχείου Grimani, σ. 279-296.

Advertisements