Έλληνες και Βενετοί στη Μεθώνη τα χρόνια της βενετοκρατίας

Πρακτικά της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης De Veneciis ad Mothonam. Έλληνες και Βενετοί στη Μεθώνη τα χρόνια της βενετοκρατίας, (Μεθώνη, 19-20 Μαρτίου 2010), επιμ. Γωγώ Βαρζελιώτη – Αγγελική Πανοπούλου, Αθήνα – Βενετία 2012, σ. 254, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-7743-59-6.

2012.12.16-MothoneΣτον τόμο έχουν συγκεντρωθεί οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο του 2010 στη συνάντηση που συγκλήθηκε στη Μεθώνη με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Κάστρου Μεθώνης.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, το οποίο τα τελευταία χρόνια, θεωρώντας τη μελέτη της τοπικής ιστορίας ως συμβολή «στη θεώρηση συνολικών φαινομένων» και αποβλέποντας να προσφέρει «εύληπτες γνώσεις σε ευρέα κοινωνικά στρώματα», οργανώνει, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, διεθνείς επιστημονικές ημερίδες και συναντήσεις που αναφέρονται στην ιστορία του κάθε τόπου κατά την περίοδο της βενετοκρατίας.

Περιεχόμενα του τόμου:

Χρύσα Μαλτέζου, Προλογικό σημείωμα, σ. 11-12.

Ιωάννης Α. Μπίρης, Χαιρετισμός, 13-14.

Ιωάννα Αγγελοπούλου, Το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την αναστήλωση, στερέωση και ανάδειξη του κάστρου Μεθώνης, σ. 15-24.

Eυγενία Χαλκιά, Μαρμάρινη εικόνα από τη Μεθώνη: αγία Μαρίνα ή αγία Θέκλα;, σ. 25-38.

Andrea Nanetti, Modone: una città-porto nello Stato Veneto (1207-1500 e 1685-1715). Per un’euristica esemplare sulla Grecia veneziana, σ. 39-46.

Marino Zorzi, Greeks and Venetians in the XV century from Venetian manuscript sources, σ. 47-64.

Αγγελική Τζαβάρα, Η κατοχή αμπελιών και η παραγωγή μούστου στην περιοχή της Μεθώνης: Το παράδειγμα της οικογένειας Polini (14ος-15ος αι.), σ. 65-94.

Μαρίνα Κουμανούδη, Στρατιωτικοποιώντας το Κράτος της Θάλασσας: O προνοητής και καπιτάνος της Μεθώνης (15ος αι.), σ. 95-120.

Χάρις Καλλιγά, Από τα παρεπόμενα της άλωσης της Μεθώνης το 1500, σ. 121-125.

Κατερίνα Β. Κορρέ, Η Μεθώνη του 1500 μέσα από τη δραστηριότητα του φιλενωτικού επισκόπου Ιωάννη Πλουσιαδηνού (1492-1500), 127-152.

Δημήτρης Αποστολόπουλος, Επισκοπής Μεθώνης τύχες μεταβυζαντινές (1480, 1570), σ. 153-160.

Δέσποινα Στ. Μιχάλαγα, Ο Μεθώνης Ιερεμίας Τυπάλδος και η βενετική εκκλησιαστική πολιτική στην περιοχή, σ. 161-180.

Αλέξης Μάλλιαρης, Η πόλη της Μεθώνης στην όψιμη βενετική περίοδο (1685-1715). Χώρος, κάτοικοι –ορθόδοξοι και ρωμαιοκαθολικοί-, γαιοκατοχή, σ. 181-189.

ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Κατερίνα Β. Κορρέ, Το φρούριο της Μεθώνης στους δύο τελευταίους βενετοτουρκικούς πολέμους, σ. 191-254.

Advertisements