Περιοδικό: Studi Veneziani, τ. 60-61 (2010)

studiVenezianiΑποδελτίωση με βάση τα περιεχόμενα των τόμων στην ιστοσελίδα του περιοδικού: http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=31&h=437&w=300

Karlafti-Mouratidi Fotini, Il lavoro a Corfù durante il dominio veneziano nel XVII sec. tramite i documenti notarili, Studi Veneziani 61(2010), 409-428.

Advertisements