Το Ναύπλιο και η Βενετία

Θάνος Κονδύλης, Το Ναύπλιο και η Βενετία (1388-1540), σ. 540, Amazon 2012(v.1). [Thanos Kondylis, Nauplion and Venice (1388-1540), Amazon, Kindle Edition 2012 (v.1).

2013.01.07-KondylisΠρόκειται για το κείμενο της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, την οποία υποστήριξε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ το 2006.

Το βιβλίο, με θέμα του το βενετοκρατούμενο Ναύπλιο της περιόδου 1388-1540, έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ιστορική έρευνα που αφορά τις αστικές κοινότητες στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας σημειώνει στην εισαγωγή του, η προσέγγισή του βασίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα έρευνας: αρχικά επιχειρεί την ιστοριογραφική προσέγγιση του Ναυπλίου, επιδιώκοντας, πέρα από την παράθεση των γεγονότων, να ανασυστήσει τον ιστορικό περίγυρο του Ναυπλίου ώστε να παρουσιαστεί ο ρόλος που έπαιζε στον πολιτικό του περίγυρο (την Πελοπόννησο και την ανατολική Μεσόγειο). Στη συνέχεια εστιάζει την προσοχή του στην παρουσίαση των εσωτερικών κοινωνικών και πολιτικών δομών της πόλης καθώς και στην οργάνωσή της σε διοικητικό και θεσμικό επίπεδο, εξετάζοντας τη διοικητική, την εκκλησιαστική, την οικονομική και τη στρατιωτική οργάνωση της πόλης, την απονομή της δικαιοσύνης, την κοινωνική οργάνωση του πληθυσμού, και την εμπορική δραστηριότητα. Τέλος, εξετάζει την οικιστική, οχυρωματική και αρχιτεκτονική διαμόρφωση της πόλης, όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν από τη Βενετία.

Το βιβλίο διαρθώνεται σε έξι ενότητες με την ακόλουθη θεματική:

1. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Πελοπόννησο την περίοδο 1380-1460 και η επέμβαση της Βενετίας στην Αργολίδα.

2. Το Ναύπλιο κατά τους τρεις πρώτους βενετοτουρκικούς πολέμους (1460-1540).

3. Η διοικητική οργάνωση του Ναυπλίου (η βενετική διοίκηση, η εκκλησιαστική οργάνωση, η απονομή της δικαιοσύνης, η στρατιωτική οργάνωση).

4. Η κοινωνική οργάνωση του Ναυπλίου (η σύνθεση του πληθυσμού, η κοινωνική διαστρωμάτωση, η δημόσια υγεία).

5. Η οικονομική οργάνωση του Ναυπλίου (η φορολογία, η εμπορική δραστηριότητα).

6. Οι οχυρώσεις και η τοπογραφία του Ναυπλίου.

Η εισαγωγή και τα περιεχόμενα του βιβλίου στον ακόλουθο σύνδεσμο, από όπου είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

http://www.amazon.co.uk/Nauplion-Venice-1388-1540-HISTORY-ebook/dp/B007G9X6EU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1337952787&sr=8-3#reader_B007G9X6EU

Για τον συγγραφέα βλ.: http://thanoskondylis.wordpress.com/

Advertisements

One thought on “Το Ναύπλιο και η Βενετία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.