Η συμβολή των ορθόδοξων μοναστηριών της Κρήτη στις οικονομικές δραστηριότητες του περιβάλλοντος χώρου

Romina Tsakiri, L’istituzione della cessione dei monasteri ortodossi nella Creta dei secoli XVI e XVII ed il suo contributo alle attività economiche degli ambienti circostanti, Religione e istituzioni religiose nell’economia europea. 1000-1800, Atti della “Quarantatreesima Settimana di Studi”, 8-12 maggio 2011 / a cura di Francesco Ammannati, Firenze, Firenze University Press, 2012, σ. 511-528.

2013.01.14-ReligioneΣτη βενετοκρατούμενη Κρήτη, ήταν συνήθης η ίδρυση ορθόδοξων ιδιόκτητων μοναστηριών, οι κάτοχοι των οποίων είχαν τη δυνατότητα να παραχωρούν τη διαχείρισή τους σε ηγουμένους που επέλεγαν οι ίδιοι. Στη μελέτη εξετάζεται η συμβολή των μοναστηριών στην οικονομική ανάπτυξη του αστικού και του αγροτικού χώρου.

Διαθέσιμο:http://www.torrossa.it/resources/an/2497243

http://books.google.gr/books?id=Q6Q9pc27-NMC&hl=el

Advertisements