Συζυγικές διεξένεις στην Κρήτη του 16ου αιώνα

Τσακίρη Ρομίνα, «Συζυγικές διενέξεις στην Κρήτη του 16ου αιώνα: Νοοτροπίες, συμπεριφορές και η αντιμετώπιση από το Κράτος και την Εκκλησία. Μια πρώτη προσέγγιση», Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006), τ. Β1 Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος, Χανιά 2010, σ. 285-310.

2013.02.26-StimadoriΗ μελέτη αναφέρεται σε πτυχές του συζυγικού βίου στην Κρήτη του 16ου αιώνα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται, από τον βενετικό νόμο και την καθολική Εκκλησία, οι παραβάσεις που σχετίζονται με τον γάμο. Στηριγμένη σε αρχειακό υλικό, η σ. εξετάζει ειδικότερα τα ζητήματα: μοιχεία, βία και κακή μεταχείριση, εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης, διγαμία, διάλυση του γάμου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα δύο φύλα και τα μέλη διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών βαθμίδων ή θρησκευτικών ομάδων.

 

Advertisements

One thought on “Συζυγικές διεξένεις στην Κρήτη του 16ου αιώνα

  1. Παράθεμα: Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου | ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.