Ευγενίου Βουλγάρεως, Λογική

Η Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθείσα, υπό Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως. Ης προτέτακται Αφήγησις προεισοδιώδης Περί Αρχής και Προόδου της κατά την Φιλοσοφίαν Ενστάσεως, και Προδιατριβαί τέτταρες εισαγωγικαί Εις άπασαν εν γένει την Φιλοσοφίαν Προτελεστικαί. Εκδοθείσα σπουδή τε και φιλοτίμω δαπάνη του Ελλογιμωτάτου και Εξοχωτάτου εν Ιατροφιλοσόφοις κυρίου Θωμά Μανδακάσου του εκ Καστορίας. Εν Λειψία της Σαξονίας εν τη Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ. Έτει ᾳψξστ΄. Προλεγόμενα – Επιμέλεια – Ευρετήρια Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Ιωάννινα 2010, σ. *1-*174+[38]+1-586+[22]+*821-875, 13Χ25,5 εκ., ISBN 978-960-233-197-2. [Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τομέας Φιλοσοφίας Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Κείμενα Νεοελλήνων Φιλοσόφων 2].

2013.03-06-voulgarisΤα συγγράμματα του Ευγένιου Βούλγαρι (1716-1805) αποτελούν πολύτιμη πηγή για την κατανόηση των πνευματικών διεργασιών που συντελούνται στον ελληνικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα. Ειδικά η Λογική, η οποία εκδόθηκε το 1766 στη Λειψία, δεν αντικατοπτρίζει μόνο τον φιλοσοφικό προβληματισμό του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, αλλά και τις θεολογικές και επιστημονικές απόψεις του συγγραφέα της. Πρόκειται για πρωτότυπη σύνθεση, η οποία μελετήθηκε και αξιοποιήθηκε από τη νεοελληνική σκέψη του 18ου και του 19ου αιώνα και είναι πράγματι ευτύχημα που η επανέκδοσή της συμπεριλήφθηκε στον προγραμματισμό του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Της έκδοσης προτάσσονται εκτενή Προλεγόμενα, όπου δημοσιεύεται το μελέτημα «Ο Ευγένιος Βούλγαρις και ο φιλοσοφικός ορίζοντας της “Λογικής”». Σε αυτό, ο συγγραφέας και επιμελητής της έκδοσης καθηγητής Κ. Πέτσιος επιχειρεί να διακριβώσει τις «συντεταγμένες που προσδιορίζουν ιστορικά το φιλοσοφικό πλαίσιο εντός του οποίου συντέθηκε το κείμενο του Βούλγαρι, εστιάζοντας … στις φιλοσοφικές προϋποθέσεις που συμπυκνώνουν τα κείμενα που μετέφρασε και αξιοποίησε στη διδασκαλία του, στα ρεύματα ιδεών που απηχούνται στη Λογική του και στην ίχνευση του θεωρητικού υπόβαθρου των θέσεων, με τις οποίες αρθρώνεται ο πολυσχιδής φιλοσοφικός του στοχασμός»(σ. *13).

Ακολουθεί η φωτοαναστατική ανατύπωση της πρώτη ς έκδοσης, η οποία συνοδεύεται με Ευρετήριο Ονομάτων, το οποίο παρέχει στον αναγνώστη τη δυνατότητα ενός ιστορικού και φιλοσοφικού προσανατολισμού, και Ευρετήριο Εννοιών και Όρων, στο οποίο δόθηκε έμφαση στις φιλοσοφικές έννοιες.

Advertisements