Οι επιστολιμαίες διατριβές του Ευγένιου Βούλγαρη

Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Οι επιστολιμαίες διατριβές του Ευγένιου Βούλγαρη. Γενικές παρατηρήσεις, έκδοση και σχολιασμός τριών ανεκδότων», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 10 (2012), 149-207.

2013.03.19-AngelomatiΗ φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική σκέψη του Ευγένιου Βούλγαρη φαίνεται όχι μόνον στα μεγαλύτερα έργα του, αλλά και σε μεγάλο αριθμό επιστολιμαίων διατριβών, οι οποίες διακρίνονται από τις πολυάριθμες επιστολές του, αφού επικεντρώνονται στην πραγμάτευση ενός συγκεκριμένου θέματος, το οποίο ως προς το περιεχόμενο καλύπτει ποικιλία επιστημονικών πεδίων. Ένδεκα ή δώδεκα από τις επιστολιμαίες διατριβές είναι δημοσιευμένες. Σε αυτές μπορούν να προστεθούν τουλάχιστον δεκατρείς αδημοσίευτες και εκείνες που, παρότι μνημονεύονται στην αυτόγραφη βιογραφία του, είτε δεν έχουν σωθεί είτε λανθάνουν.

Στη μελέτη της η σ. παρουσιάζει τις γνωστές (δημοσιευμένες και αδημοσίευτες) επιστολιμαίες διατριβές, καταγράφει τις παρατηρήσεις της, δημοσιεύει και σχολιάζει τις ακόλουθες τρεις ανέκδοτες επιστολιμαίες διατριβές: Περί του «μη όντος» σε αντιδιαστολή με το «όντως ον», Περί κοχλίου της ξηράς, Περί μνήμης, στηριζόμενη στον κώδικα ΕΒΕ 2952, ο οποίος εκλαμβάνεται ως αυτόγραφος του Βούλγαρη.

Advertisements