Επιστημονική Συνάντηση: Τόποι και χρόνοι του Νέου Ελληνισμού

Τόποι και χρόνοι του Νέου Ελληνισμού: ανάμεσα σε Βενετούς και Οθωμανούς.

2013.04.01Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Σπουδαστών α΄ και β΄ κύκλου: Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (Βενετοκρατία-Τουρκοκρατία) και Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οργανωτική Επιτροπή: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Μαρία Ευθυμίου, Παρασκευάς Κονόρτας, Κατερίνα Κωνσταντινίδου, Βάσω Σειρηνίδου.
10-11 Απριλίου 2013, Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σκουφά 45.
Από τις ανακοινώσεις του προγράμματος της επιστημονικής συνάντησης, οι παρακάτω εντάσσονται στην ειδικότερη θεματική του ιστολογίου:

Λευτέρης Δεσποτάκης, Η ζωή και το έργο του κρητικού κωδικογράφου Ιωάννη Ρώσου: πρώτη προσέγγιση της ενωτικής ταυτότητας.

Βλασία Κατσαρού, Εκκλήσεις λογίων προς τη Δύση: ταυτότητες σε μετάβαση (15ος-17ος αι.).

Σωτήρης Κουτμάνης, Ο εσωτερικός ξένος: η κατασκευή της διαφοράς και στρατηγικές αποκλεισμού στην ελληνορθόδοξη κοινότητα της Βενετίας (16ος-19ος αι.).

Αθηνά Νάνου, Προικοδότηση γυναικών στην ελληνική αδελφότητα Βενετίας (16ος-18ος αι.).

Ελένη Τσουραπά, Σχεδιάζοντας τη διακυβέρνηση των Χανιών κατά τη βενετική περίοδο: ανώτερη διοίκηση και κοινοτική οργάνωση.

Παυλίνα Κομητοπούλου, Η κοινωνική διαστρωμάτωση στην ύπαιθρο της Κεφαλονιάς σύμφωνα με νοταριακές πηγές (1600-1645).

Άννα Παπαγεωργίου, Φυσικό περιβάλλον στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος-17ος αι.): μια εισαγωγική προσέγγιση.

Μαρία Μάμαλη, «Όποτε ήθελε πέψη ο Θεός λιμπερτά από τζη Τούρκους…» Προσδοκίες για απελευθέρωση στον πολιορκούμενο Χάνδακα (1648-1669).

Κατερίνα Τσινασλανίδου, Μορφές συνύπαρξης Ορθοδόξων και Μουσουλμάνων κατά τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής περιόδου στην Κρήτη: η περίπτωση του γάμου διά κεπηνίου, 1671-1689.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της Επιστημονικής Συνάντησης, ΕΔΩ

Advertisements