Νικόλαος Κομνηνός Παπαδόπουλος: Μυσταγωγική προθεωρία

Νικόλαος Κομνηνός Παπαδόπουλος: Μυσταγωγική προθεωρία εκ του κανονικού δικαίου, εισαγωγή – έκδοση Κωνσταντίνος Γαρίτσης, Αθήνα 2012, σ. 395+[1], 15Χ22 εκ., ISBN 978-960-93-4111-0.

ProtheoriaΓεννημένος στον Χάνδακα της Κρήτης το 1651, γιός του Τζουάννε Παπαδόπουλου, γνωστού συγγραφέα του Occio, ο Νικόλαος Κομνηνός Παπαδόπουλος, αποτελεί μια δραστήρια και με βαθειά κατάρτιση, αλλά απρόβλεπτη και διχασμένη προσωπικότητα. Σπούδασε στο Ελληνικό Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη, προσχώρησε στην καθολική Εκκλησία, χειροτονήθηκε ιερέας, δίδαξε φιλοσοφία στο Φέρμο και για πενήντα περίπου χρόνια κανονικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. (Για τη ζωή και το έργο του βλ. Gerhard Podskalsky, Η Ελληνική Θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1453-1821. Η ορθοδοξία στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, μετ. Γ.Δ. Μεταλληνός, ΜΙΕΤ,Αθήνα 2005. Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη, Οι «επιστολιμαίες Πραγματείες» του Νικολάου Παπαδόπουλου Κομνηνού προς τον Χρύσανθο Νοταρά. Απαντήσεις του διδασκάλου στις απορίες του μαθητή Πανεπιστήμιο της Πάδοβας (1698-1700), Αθήνα 2003).

Στον τόμο που παρουσιάζεται με συντομία εδώ δημοσιεύεται η μετάφραση από τα λατινικά στα ελληνικά του γνωστού έργου του Praenotiones Μystagogicae ex jure canonico. Το έργο είχε εκδοθεί στην Πάδοβα το 1697 και η μετάφρασή του έγινε προς χάριν του Δοσιθέου Ιεροσολύμων, ο οποίος το χρησιμοποίησε εκτεταμένα στη Δωδεκάβιβλό του.

Ο Κωνσταντίνος Γαρίτσης, δημοσιεύει το έργο από τον χειρόγραφο κώδικα 238 του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου, που σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Προτάσσει της έκδοσης εκτενή εισαγωγή στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή του κώδικα, η εξέταση των ζητημάτων της πατρότητας της μετάφρασης και του χρόνου εκπόνησής της και η τεκμηρίωση της σχέσης των περιεχομένων του κώδικα με τη Δωδεκάβιβλο. Επιπλέον μελετά το λατινικό πρωτότυπο ως προς το περιεχόμενο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην ορθόδοξη Ανατολή, και συγκρίνει το έντυπο κείμενο με τη μετάφραση του κώδικα.

Η έκδοση αποτελεί σημαντική συμβολή όχι μόνον στη διερεύνηση των θεμάτων που σχετίζονται με τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες στο τέλος του 17ου αιώνα, αλλά και στην κατανόηση της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας και εν πολλοίς αινιγματικής προσωπικότητας του συγγραφέα, η συστηματική μελέτη της οποίας παραμένει ένα ζητούμενο.

Για το βιβλίο βλ. και Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη (βιβλιοπαρουσίαση): http://vassstam.wordpress.com/2013/02/05/protheoria/

Advertisements