Ενθύμηση για τη μονή των Αγίων Φανέντων

Γεώργιος Αντζουλάτος, «Μια σημαντική ενθύμηση για τη μονή των Αγίων Φανέντων», Κεφαλληνιακά Χρονικά 12 (2009-2010), 749-769.
kef_xron_12Μια ενθύμηση σε κώδικα κεφαλληνιακής προέλευσης, που απόκειται στη βιβλιοθήκη του συγγραφέα, η οποία βεβαιώνει την ανακαίνιση της μονής των Αγίων Φανέντων στη Σάμη της Κεφαλονιάς από τους Ναυπλιώτες μοναχούς Μητροφάνη και Παρθένιο το έτος 1599 αποτέλεσε το έναυσμα για τη συγγραφή της μελέτης στην οποία αναζητούνται πληροφορίες για τα αναφερόμενα στην ενθύμηση πρόσωπα, σχολιάζεται η ακρίβεια των χρονολογικών στοιχείων της ενθύμησης και περιγράφονται η ιστορική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση του τόπου από το τέλος του 15ου έως και το τέλος του 16ου αιώνα. Κατά τον συγγραφέα, η ανακαίνιση, η οποία πιθανόν να σημαίνει και την επαναλειτουργία της μονής έπειτα από μακρά περίοδο ερήμωσης, θα πρέπει μάλλον να τοποθετηθεί στο τέλος ή στις αρχές του 16ου αιώνα και όχι στο τέλος του.

Advertisements