Η μεταφορά της είδησης στο Λεβάντε

Γεώργιος Πλουμίδης Σ., «Η μεταφορά της είδησης στο Λεβάντε (16ος-18ος αι.)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 12 (2009-2010), 525-534.kef_xron_12
Ο συγγραφέας παρουσιάζει συνοπτικά τα συστήματα μεταφοράς της είδησης σε Ανατολή και Δύση και τους τρόπους που υιοθέτησε η Βενετία στη διακίνηση της είδησης και της αλληλογραφίας. Επισημαίνει τα κόστη, τους δρόμους που ακολουθούσαν οι ταχυδρόμοι (χερσαίους και θαλάσσιους) και τους αντίστοιχους χρόνους. Στο τέλος της μελέτης δημοσιεύονται πέντε έγγραφα από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, τα οποία αφορούν στα έξοδα του ταχυδρομείου, στους δρόμους και στους ταχυδρόμους.

Advertisements