Ο Μωυσής Σβηρός ηγούμενος της μονής Υ. Θ. «Η Κυρία των Αγγέλων» Κεφαλληνίας

Σταματούλα Ζαπάντη, «Ο Μωυσής Σβηρός ηγούμενος της μονής Υ.Θ. «Η Κυρία των Αγγέλων» είναι ο άγνωστος αδελφός του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου;», Κεφαλληνιακά Χρονικά 12 (2009-2010), 577-581.
kef_xron_12Στη σύντομη μελέτη υποστηρίζεται η ταύτιση του ηγουμένου της μονής της Κυρίας των Αγγέλων Παλικής (Κεφαλληνίας) Μωυσή Σβηρού (1593-1599) με τον ανώνυμο αδελφό του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου. Η συγγραφέας στηρίζεται σε νοταρικό έγγραφο ορισμού επιτρόπων της μονής από τον ηγούμενο Σβηρό στις 5 Μαΐου 1594, το οποίο και δημοσιεύει.

Advertisements