Δημήτριος Φαρμάκης νοτάριος και πρωτοπαπάς Αγίου Ματθαίου Κερκύρας

Ευθύμιος Κ. Λίτσας, Ευδοκία Χ. Λεοντιάδου (έκδ.), Δημήτριος Φαρμάκης νοτάριος και πρωτοπαπάς Αγίου Ματθαίου Κερκύρας: Πρωτόκολλο των ετών 1515-1525, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 291+[9], 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-12-2029-1.

farmakisΗ έκδοση των πράξεων των νοταρικών καταστίχων που φυλάσσονται στα ιστορικά αρχεία των νησιών του Ιονίου, και ειδικότερα των παλαιότερων από αυτά, που ανάγονται στον 15ο και στον 16ο αιώνα, αποτελεί έργο εξαιρετικά απαιτητικό, αφού ο εκδότης έχει να αντιμετωπίσει πλήθος προβλημάτων, τα οποία οφείλονται στην κακή συνήθως κατάσταση των καταστίχων, αποτέλεσμα της φθοράς και της πολύχρονης χρήσης, και στη γραφή. Η έκδοσή τους όμως αποτελεί έργο σημαντικό, το οποίο μπορεί να μην είναι ιστορία, όπως ορθά έχει παρατηρηθεί, αποτελεί όμως τη βάση για την ιστορία, αν η ιστορία είναι η ερμηνεία των πηγών. Άλλωστε χωρίς πηγές ιστορία δεν γράφεται.

Στην αυξανόμενη, τα τελευταία χρόνια, έκδοση καταστίχων ειδικά των παλαιοτέρων νοταρίων, ήλθε σχετικά πρόσφατα να προστεθεί και η έκδοση του σωζόμενου καταστίχου των πράξεων του Κερκυραίου νοταρίου ιερέα Δημητρίου Φαρμάκη, την οποία υπογράφουν ο καθηγητής Ευθύμιος Λίτσας και η Ευδοκία Λεοντιάδου.

Tο βιβλίο περιέχει την διπλωματική έκδοση των 173 πράξεων του καταστίχου του νοταρίου και πρωτοπαπά Aγίου Mατθαίου Kερκύρας Δημητρίου Φαρμάκη (Γ.A.K. – Aρχεία νομού Kερκύρας, Nοταριακό Aρχείο, Διάφοροι συμβολαιογράφοι, φάκ. 4, υποφάκ. 5). Tα εκδιδόμενα συμβόλαια καλύπτουν την περίοδο από τις 26 Δεκεμβρίου 1515 έως τις 20 Ιανουαρίου 1525, η οποία αποτελεί προφανώς μέρος μόνον της δραστηριότητας του Φαρμάκη ως νοταρίου, αφού το κατάστιχο είναι ακέφαλο και ίσως και κολοβό.

Το βιβλίο περιέχει εισαγωγή (σ. 7-28), στην οποία περιγράφεται το κατάστιχο, δίνονται πληροφορίες για τον νοτάριο και τις ιδιοτυπίες της γραφής του, και ορίζονται οι κανόνες που τηρήθηκαν στην έκδοση των πράξεων. Ακολουθεί η έκδοση των πράξεων (σ. 31-211) και το ευρετήριο (σ. 215-288). Στο τέλος δημοσιεύονται φωτογραφίες 6 σελίδων του καταστίχου.

Advertisements