Οι «αρχοντορωμαίοι» στη βενετοκρατούμενη Κρήτη

Kostas Lambrinos, «Gli “archontoromei” nella Creta veneziana. Un gruppo privilegiato e la sua evoluzione nel XVI e XVII secolo», Mediterranea-Ricerche Storiche, 27 (2013), 149-160.

rivista-27Η κοινωνία της Κρήτης κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας χαρακτηρίζεται από ιεραρχήσεις και ισχυρές διαφοροποιήσεις, αντίστοιχες με εκείνες της Μητρόπολης και των άλλων βενετικών εδαφών. Η κυρίαρχη τάξη στο νησί αποτελείτο από δύο ομάδες: τους nobili veneti και τους κατόχους του τίτλου της κρητικής ευγένειας. Σε κατώτερη θέση σε σχέση με τους ευγενείς βρίσκονταν οι cittadini, που συγκροτούσαν τη μεσαία τάξη, και σε ακόμη κατώτερη οι popolari, ενώ στη βάση βρίσκονταν οι χιλιάδες των χωρικών. Στον κόσμο της εξοχής ανήκε και η ομάδα των λεγόμενων «αρχοντορωμαίων» ή «αρχοντόπουλων», οι οποίοι ήταν απαλλαγμένοι από τις αγγαρείες που βάρυναν τον λοιπό αγροτικό πληθυσμό. Ο συγγραφέας, επικεντρώνει την προσοχή του στην ομάδα αυτή και παρακολουθεί την εξέλιξή της στον 16ο και 17ο αιώνα, αξιοποιώντας κυρίως την αλληλογραφία ανάμεσα στην διοίκηση της Κρήτης και τη Μητρόπολη, καθώς και τις εκθέσεις (relazioni) των βενετών αξιωματούχων, που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας.

Το ἀρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.storiamediterranea.it/wp-content/uploads/mediterranea/p3395/6.Kostas%20E.%20Lambrinos.pdf

Advertisements