Κύπρος και Αναγέννηση

Cyprus and the Renaissance (1450-1650), B. Arbel, E. Chayes, H. Hendrix (eds.), Brepols, Turnhout, 2012, σ. 470, 156 x 234 mm, ISBN: 978-2-503-54192-1 [Mediterranean Nexus 1100-1700. Conflict, Influence and Inspiration in the Mediterranean Area 1]

CyprusΗ Κύπρος, ανεξάρτητο φραγκικό βασίλειο από το 1191 έως το 1473, πέρασε στη συνέχεια στη βενετική κατοχή έως την κατάκτησή της από τους οθωμανούς το 1570. Ο πληθυσμός της, ποικίλος και πλούσιος σε θρησκευτική εμπειρία, περιλάμβανε στο μεγαλύτερο ποσοστό του χριστιανούς ορθόδοξους, αλλά και λατίνους, μέλη των ανατολικών χριστιανικών δογμάτων, και εβραίους. Η κληρονομιά της από την αρχαιότητα, καθώς και από τα βυζαντινά και φραγκικά χρόνια, τα μοναστήρια της (τα οποία δέχθηκαν, παρήγαγαν και αναπαρήγαγαν χειρόγραφα), η σημασία της γεωπολιτικής της θέσης για τις οικονομικές και στρατιωτικές στρατηγικές, και η γοητεία που παρείχε το μυθολογικό της παρελθόν βρήκαν την έκφρασή τους σε μια πλούσια λογοτεχνική παραγωγή.

Οι δώδεκα μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο, συνταγμένες από ειδικούς επιστήμονες, είναι το προϊόν ενός διεθνούς ερευνητικού προγράμματος, που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2009, και εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για τον πολιτισμό και την κληρονομιά του νησιού σε σχέση με τις πολιτιστικές εξελίξεις στις δυτικές χώρες, κατά την περίοδο της Αναγέννησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Table of contents)

Introduction

Lorenzo Calvelli, Archaeology in the Service of the Dominante: Giovanni Matteo Bembo and the Antiquities of Cyprus.

Enrico Parlato, Memorie romane del Cardinale cipriota.

Paolo Procaccioli, “Cipri non vi dee torre de la mente questa città”. Quesiti e ipotesi sugli anni ciprioti di Francesco Marcolini.

Gilles Grivaud, Une liste de manuscrits grecs trouvés à Chypre par Francesco Patrizi.

Angel Nicolaou-Konnari, Francesco Patrizi’s Cypriot Connections and Giason and Pietro de Nores.

Evangelia Skoufari, L’Arcivescovo Filippo Mocenigo e l’applicazione della Riforma tridentina a Cipro.

Evelien Chayes, Carriers, Companions, Accomplices. The Zaccaria Network.

Paola Cosentino, Attorno all’assedio di Famagosta. La scrittura tragica e la storia contemporanea.

Carlo Alberto Girotto, Sguardi doniani sul “bel Cipro”.

Benjamin Arbel, Cypriot Wildlife in Renaissance Writings.

Daniele Baglioni, Some Methodological Remarks Concerning the Study of Romance Borrowings in Medieval Cypriot Texts.

Chris Schabel, A Knight’s Tale. Giovan Francesco Loredano’s Fantastic “Historie de’re Lusignani”.

Bibliography

General Index

Η παρουσίαση στηρίχθηκε στη σελίδα των εκδοτών: http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503541921-1

Το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα του τόμου προέρχονται από το άρθρο της Σκουφάρη, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://academia.edu/2154984/Larcivescovo_Filippo_Mocenigo_e_lapplicazione_della_riforma_tridentina_a_Cipro

Advertisements