Τα πρακτικά των συνελεύσεων της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας, 1558-1618

Korre-AΚορρέ Κατερίνα Β. (έκδοση), Τα πρακτικά των συνελεύσεων της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας: Εκλογές και αποφάσεις Βιβλίο Α΄ (1558-1601), Αθήνα-Βενετία 2012, [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Graecolatinitas nostra – Πηγές 11]

Κορρέ Κατερίνα Β. (έκδοση), Τα πρακτικά των συνελεύσεων της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας: Εκλογές και αποφάσεις Βιβλίο Β΄ (1601-1618), Αθήνα-Βενετία 2013, [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Graecolatinitas nostra – Πηγές 12].

Korre-BΣτο αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας φυλάσσεται, ταξινομημένο και καταλογογραφημένο, το αρχείο της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας, πολύτιμη πηγή για όλους εκείνους που μελετούν την παρουσία και τη δραστηριότητα του ελληνικού στοιχείου στη Βενετία. Εξαιρετικά σημαντική ανάμεσα στις αρχειακές ενότητες είναι εκείνη των Capitolari, δηλαδή των βιβλίων που περιέχουν τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων της αδελφότητας, αφού μέσα από αυτά γίνεται γνωστή η ποικίλη δραστηριότητα της αδελφότητας: ανάδειξη μελών στα διοικητικά της όργανα, αποφάσεις που σχετίζονται με την προίκιση απόρων κοριτσιών, διαχείριση κληροδοτημάτων, μισθοδοσία ιερέων, σχέσεις με τον μητροπολίτη Φιλαδελφείας, φροντίδα για την εκκλησία. Επίσης μέσα από τα πρακτικά γίνονται γνωστά τα ονόματα και οι τόποι καταγωγής των μελών της αδελφότητας, η οργάνωσή της, ζητήματα δογματικά, η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, οι σχέσεις της αδελφότητας με τις βενετικές αρχές κ.ά.

Στους δύο τόμους, που παρουσιάζονται με συντομία εδώ, εκδίδονται τα δύο παλαιότερα βιβλία πρακτικών της ελληνικής αδελφότητας της Βενετίας που καλύπτουν το διάστημα από το 1558 έως το 1618.

Στους δύο τόμους προτάσσονται σημείωμα της ακαδημαϊκού και διευθύντριας του Ινστιτούτου Χρύσας Μαλτέζου και εισαγωγή της εκδότριας. Ακολουθεί το μεταγραμμένο κείμενο των πρακτικών και το Ευρετήριο κυρίων ονομάτων προσώπων, τόπων, αξιωμάτων και επαγγελμάτων. Η σημασία της έκδοσης προφανής. Όπως η εκδότρια σημειώνει στην εισαγωγή της, τα εκδιδόμενα βιβλία πρακτικών συνιστούν «ένα πολύτιμο υλικό που παρέχει πληροφορίες στον ερευνητή σχετικά με τη διαμόρφωση και εξέλιξη των διοικητικών θεσμών της ελληνικής αδελφότητας της Βενετίας και ιδιαιτέρως τις κρίσιμες αποφάσεις, τους στόχους και τις προοπτικές της. Περαιτέρω, υποδηλώνει τους μηχανισμούς που επηρέαζαν τη σύνθεση της ηγετικής της ομάδας μέσα στο βενετικό περιβάλλον όπου ανέπτυσσε δραστηριότητα το ελληνικό στοιχείο». Επιπλέον, η εκδιδόμενη πηγή «μπορεί να απαντήσει σε ποικίλα άλλα ερευνητικά ερωτήματα, συνθέτοντας … την εικόνα της πορείας της ελληνικής αδελφότητας της Βενετίας συνολικά κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της ύπαρξής της, αλλά και παρέχοντας μαρτυρίες για πλήθος ανθρώπων διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης» (σ. 24).

Advertisements