Σημειώσεις για τον «Ζήνωνα»

Στέφανος Κακλαμάνης, «Σημειώσεις για τον Ζήνωνα», Ελληνικά 62(2012), 43-106.

Ο «Ζήνων», μια ανεπίγραφη τραγωδία σε πέντε πράξεις, είναι η πρώτη σωζόμενη τραγωδία του Νεοελληνικού Θεάτρου με θέμα ένα ιστορικό πρόσωπο, τον βυζαντινό αυτοκράτορα Ζήνωνα και την ταραχώδη βασιλεία του. Κατά τον συγγραφέα «το ελληνόγλωσσο έργο ανήκει στον κόσμο του Μπαρόκ και αποτελεί σταθμό στις κρητοεπτανησιακές πολιτισμικές σχέσεις… γράφτηκε ανάμεσα στα 1648 … και στα 1683, που παραστάθηκε στη Ζάκυνθο ενώπιον των βενετικών Αρχών».

Στη μελέτη επανεξετάζεται το πρόβλημα του τόπου και του χρόνου σύνθεσης της τραγωδίας «Ζήνων» καθώς και το ζήτημα της ταυτότητας του ποιητή.

Η μελέτη συμπληρώνεται με Παράρτημα κειμένων (σ. 72-101) στο οποίο εκδίδονται έγγραφα από το Αρχείο της Propaganda Fide, αποσπάσματα από το βιβλίο του fra Giuseppe Sebastiani «Viaggio e Navigatione, Roma 1687) που αφορούν τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, καθώς και κείμενα από τον κώδικα it. cl. VII, 1784 (colloc. 7544) της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης που αφορούν θεατρικές παραστάσεις κατά την περίοδο του καρναβαλιού στη Ζάκυνθο και εκδηλώσεις κατά την ημέρα παράδοσης της εξουσίας στον νέο προβλεπτή Sagredo και στον σύμβουλο Zuanne Renier. Η μελέτη κλέινει με Πίνακα κυρίων ονομάτων (σ. 102-106).

 

Advertisements