Οι «Λευθεριώτες» της Κέρκυρας

Ασωνίτης Σπ., Οι «Λευθεριώτες» της Κέρκυρας, Φιλοτιμία, τιμητικός τόμος για την ομότιμη καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 75-104.

ΣAsonitisτη μελέτη δημοσιεύεται διπλωματικά ένα γνωστό και για πολλά χρόνια αναζητούμενο από τους μεσαιωνολόγους έγγραφο, το οποίο είχε εκδοθεί για πρώτη φορά τμηματικά το 1885 από τον Ιωάννη Ρωμανό. Πρόκειται για το δίπλωμα του Φίλιππου ΙΙ του Τάραντα του έτους 1365, το οποίο επικυρώνει τα προνόμια των λευτεριωτών ιερέων της Κέρκυρας, τα οποία ανάγονται, σύμφωνα με τα συνημμένα στο δίπλωμα παλαιότερα έγγραφα, στα χρόνια της βυζαντινής κυριαρχίας στο νησί.

Advertisements