Η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή της Κέρκυρας

Ελλάδα Κοντουδάκη – Μαρία Κωνσταντινίδη – Καλλιόπη Πιλίλη, «Η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή της Κέρκυρας (16ος-19ος αι.), Περί Ιστορίας 6 (2013), 103-114.

Παρουσιάζεται η θέση της γυναίκας στην οικονομική ζωή του νησιού, μέσα από τη δειγματοληπτική εξέταση νοταριακών πράξεων νοταρίων της πόλης και της υπαίθρου.

Advertisements