Τα προικώα έγγραφα της Κέρκυρας

Μαρία Μπαλού – Νικολέτα Βλάχου, «Διαχρονική θεώρηση των προικώων εγγράφων της Κέρκυρας (16ος-19ος αιώνας), Περί Ιστορίας 6 (2013), 115-126.

Η μελέτη στηρίζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα νοταρίων της πόλης και της υπαίθρου και αποσκοπεί στην εξέταση των προικώων εγγράφων, με γνώμονα τη διερεύνηση των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζουν ανάλογα με το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των κατοίκων.

 

Advertisements