Επαγγελματίες τροφοί

Κατερίνα Κωνσταντινίδου, «Η εμπορευματοποίηση του γυναικείου στήθους: Επαγγελματίες τροφοί στο Εκθετοτροφείο της Κέρκυρας», Περί Ιστορίας 6 (2013), 57-68.

Η μελέτη αφορά την επαγγελματική κατηγορία των τροφών, η ύπαρξη της οποίας συνιστά μια δεδομένη πραγματικότητα έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, σε συσχέτιση με τη λειτουργία του Εκθετοτροφείου της Κέρκυρας κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας.

Advertisements