Κατήχηση νεανίδων

Παναγιώτα Τζιβάρα, «“Κατήχηση νεανίδων”: Απόψεις για την εκπαίδευση των γυναικών στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα κατά τον 18ο αιώνα», Περί Ιστορίας 6 (2013), 41-55.

Το ζήτημα της εκπαίδευσης των γυναικών, το οποίο κατέχει σημαντική θέση στα έργα των ευρωπαίων διανοητών από το τέλος του 17ου αιώνα και εξής, εξετάζεται για το χώρο της Κέρκυρας με βάση το ανέκδοτο έργο του κερκυραίου νομικού Σπυρίδωνος Παλατζόλ Σκορδίλλη «Catechismo per le giovinette ossia il Nonalogo dell’educazione».

Advertisements