Περί Ιστορίας 6 (2013)

Peri_Istorias_6Από τις περιεχόμενες στον τόμο μελέτες, στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες:

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, «Οι γυναίκες της Κέρκυρας: Από την tutela στη χειραφέτηση (1600-1864)», 17-40.

Παναγιώτα Τζιβάρα, «“Κατήχηση νεανίδων”: Απόψεις για την εκπαίδευση των γυναικών στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα κατά τον 18ο αιώνα», 41-55.

Κατερίνα Κωνσταντινίδου, «Η εμπορευματοποίηση του γυναικείου στήθους: Επαγγελματίες τροφοί στο Εκθετοτροφείο της Κέρκυρας», 57-68.

Χριστίνα Ε. Παπακώστα, «Γυναίκες και φιλανθρωπία στην Κέρκυρα του 17ου και 18ου αιώνα», 69-87.

Δημήτρης Μητουλάκης, «Το διαζύγιο σε Ανατολή και Δύση: Μερικές παρατηρήσεις γύρω από το διαζύγιο στην Κέρκυρα και στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές (17ος-19ος αι.), 89-102.

Ελλάδα Κοντουδάκη – Μαρία Κωνσταντινίδη – Καλλιόπη Πιλίλη, «Η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή της Κέρκυρας (16ος-19ος αι.), 103-114.

Μαρία Μπαλού – Νικολέτα Βλάχου, «Διαχρονική θεώρηση των προικώων εγγράφων της Κέρκυρας (16ος-19ος αιώνας), 115-126.

Advertisements