Προσεγγίσεις της πόλης του Χάνδακα

Γωγώ Βαρζελιώτη, «Η σκηνή ραπρεζεντάρει το Κάστρο της Κρήτης. Λογοτεχνικές και αρχειακές προσεγγίσεις της πόλης του Χάνδακα (16ος-17ος αι.)», Διαχρονία, Παράρτημα αρ. 2, Δεκέμβριος 2012, σ. 187-197.

Στόχος της μελέτης, η περιγραφή του αστικού χώρου του Χάνδακα, όπως παρουσιάζεται στα λογοτεχνικά και θεατρικά κείμενα της περιόδου της βενετικής κυριαρχίας και τεκμηριώνεται από τη μελέτη σύγχρονων αρχειακών πηγών.

Advertisements