Ο ρέκτορας Ρεθύμνου

Χαράλαμπος Γάσπαρης, «Ο ρέκτορας Ρεθύμνου αποδίδει λογαριασμό. 3 Ιανουαρίου 1416», Φίλοι Γιώργου Π. Εκκεκάκη, «Αντιδώρημα», Τιμητικός τόμος, Ρέθυμνο 2013, σ. 95-106.

Στη μελέτη παρουσιάζεται και εκδίδεται ένα από τα παλαιότερα έγγραφα ρέκτορα Ρεθύμνου. Πρόκειται για επιστολή του ρέκτορα Marco Salamono προς τον δούκα της Κρήτης Pietro Civrano με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 1416. Το έγγραφο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της λειτουργίας των περιφερειακών διοικητικών οργάνων της Κρήτης και των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

 

Advertisements