Η εξέλιξη του «προμαχωνικού συστήματος»

Ιωάννα Στεριώτου, «Η εξέλιξη του «προμαχωνικού συστήματος» στις οχυρώσεις της Ελλάδας», Φίλοι Γιώργου Π. Εκκεκάκη, «Αντιδώρημα», Τιμητικός τόμος, Ρέθυμνο 2013, σ. 277-296.

Η μελέτη επικεντρώνεται στις οχυρώσεις των περιοχών του ελληνικού χώρου που βρέθηκαν υπό βενετική κυριαρχία. Παρακολουθεί την ανάπτυξη του προμαχωνικού συστήματος, συνέπεια της αυξανόμενης δύναμης του πυροβολικού, εστιάζοντας κυρίως στις οχυρώσεις της Κρήτης και της Κέρκυρας.

 

Advertisements