Ζητήματα ανάγνωσης και ερμηνείας των χαρτογραφικών πηγών της Κρήτης

Μαρία Αρακαδάκη, «Το «κατά Basilicata Ευαγγέλιο». Ζητήματα ανάγνωσης και ερμηνείας των χαρτογραφικών πηγών», Φίλοι Γιώργου Π. Εκκεκάκη, «Αντιδώρημα», Τιμητικός τόμος, Ρέθυμνο 2013, σ. 69-82.

Στη μελέτη επιχειρείται μια «συνολική, κριτική αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο έχει προσεγγιστεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά σύνολα σχεδιασμένου έργου μηχανικών»: η πλούσια σχεδιαστική παραγωγή των μηχανικών της Βενετίας στην Κρήτη από τα τέλη του 16ου έως τα μέσα του 17ου αιώνα. Στους επώνυμους μηχανικούς της περιόδου συγκαταλέγονται o Angelo degli Oddi και ο Francesco Basilicata.

Advertisements