Επιχειρηματικότητα και κοινωνικοπολιτική ισχύς στα βενετοκρατούμενα ιόνια νησιά

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, «Επιχειρηματικότητα και κοινωνικοπολιτική ισχύς στα βενετοκρατούμενα ιόνια νησιά: μια μελέτη περίπτωσης από την Κέρκυρα (1585-1615)», Ιόνιος Λόγος 4 (2013), 227-255.

Ο συγγραφέας, έπειτα από τη σύντομη περιγραφή της στροφής μελών της βενετικής ευγένειας, από τα μέσα του 16ου αι., σε επενδύσεις γης στην ιταλική ενδοχώρα και στην παράλληλη με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις στροφή προς τις αγροτικές καλλιέργειες, συνέπεια του περιορισμού της κερδοφορίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού και των πολεμικών συγκρούσεων, ορίζει ως ειδικό στόχο της μελέτης του τη διερεύνηση «αν για μια διαδικασία όπως αυτή που ακολούθησαν οι βενετοί ευγενείς, μπορεί να εντοπιστεί κάποιου είδους αναλογία ή και επίδραση στους ιόνιους υπηκόους, για τις ηγετικές ομάδες των οποίων μόδα ήταν η μίμηση του στυλ ζωής των κυριάρχων τους».Για τη διερεύνηση του ζητήματος στηρίζεται στην περίπτωση της οικογένειας Πανδή και στην αποτυχημένη προσπάθειά της να ενταχθεί στο συμβούλιο της πόλης της Κέρκυρας, την οποία περιγράφει γλαφυρότατα, στηριζόμενος στις σχετικές με την υπόθεση δέσμες εγγράφων του Αρχείου της Κέρκυρας (Ενετοκρατία, φάκελος 11, φίλτζες 7 και 8).

Advertisements