Ιατρική και Εκκλησία

Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ιατρική και Εκκλησία: μια σχέση 2.000 χρόνων», 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Αμφίκλεια Φθιώτιδος.

Στο συνέδριο, στο οποίο εξετάζεται σε βάθος η μακραίωνη σχέση Εκκλησίας και Ιατρικής, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δύο ανακοινώσεις, οι οποίες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:

Δ. Καραμπερόπουλος, «Η συμβολή του ιατροφιλοσόφου Κήρυκου Χαιρέτη (1756-1830) στην έκδοση θρησκευτικών βιβλίων», Περιλήψεις ανακοινώσεων, σ. 188.

Ο ιατροφιλόσοφος Κήρυκος Χαιρέτης έλαβε πτυχίo ιατρικής από την Ιατρική Σχολή της Πάδοβας το 1797 και τον επόμενο χρόνο εξέδωσε στη Βενετία το βιβλίο «Εγχειρίδιο της των ζώων οικονομίας», το πρώτο γραμμένο στα ελληνικά βιβλίο φυσιολογίας. Διακρίθηκε επίσης ως επιμελητής βιβλίων που εκδόθηκαν στη Βενετία, ανάμεσα στα οποία και πολλά θρησκευτικά.

Παναγιώτα Τζιβάρα, «Ο ιατρός και ο ιερέας: Μια πρώτη προσέγγιση της ταυτότητας των ιατροφιλοσόφων, αποφοίτων του πανεπιστημίου της Πάδοβας και βενετών υπηκόων», Περιλήψεις ανακοινώσεων, σ. 203-204.

Παρουσιάζονται τα πρώτα δείγματα μιας έρευνας σε εξέλιξη. Οι ιατροφιλόσοφοι, από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται πως εργάζονταν αποκλειστικά ως ιατροί και ένα πολύ μικρό ποσοστό εντασσόταν στο σώμα των ιερωμένων. Η στενή σχέση όμως θεολογίας και ιατρικής, που υπήρχε στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου της Πάδοβας, όριζε το ευρύτερο πλέγμα της δραστηριότητάς τους και καθόριζε την κοινωνική τους παρουσία.

Advertisements