Τεκμήρια για τις βενετικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο κατά τα έτη 1716 και 1717

Δημοσθένης Α. Δόνος, «Ο πόλεμος των λέξεων και των εικόνων. Τεκμήρια για τις βενετικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο κατά τα έτη 1716 και 1717», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 43-101.

Η εργασία αποτελεί τη συνέχεια και συμπλήρωση παλαιότερης σχετικής εργασίας και αναφέρεται στις καταλήψεις της Πρέβεζας και της Βόνιτσας το 1717 από τους Βενετούς. Στη μελέτη παρουσιάζονται, και εξετάζονται στη συνέχεια κριτικά, τρεις γραπτές πηγές: τα σχετικά αποσπάσματα βιβλίου που καταγράφει τα ενθυμήματα του υπεύθυνου για τις επιχειρήσεις Γερμανού στρατάρχη Johann Matthias Graf von der Schulenburg, τα αντίστοιχα στοιχεία από το βιβλίο του Girolamo Ferrari για τον τελευταίο Βενετοτουρκικό πόλεμο, τις σύγχρονες με τα γεγονότα καταχωρήσεις της γαλλόφωνης περιοδικής έκδοσης Mercure historique et politique της Χάγης. Παράλληλα παρουσιάζεται χαρτογραφικό υλικό που εντόπισε ο συγγραφέας στο γερμανικό αρχείο του Marburg.

Το άρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://independent.academia.edu/DimosthenisDonos

Advertisements