Ενστάσεις των Γάλλων στη δασμολογική πολιτική των Βενετών στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου

Ελευθέριος Λ. Βέτσιος, «Ενστάσεις των Γάλλων στη δασμολογική πολιτική των Βενετών στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου στις αρχές του 18ου αιώνα», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 103-114.

Ο συγγραφέας εξετάζει το θέμα των βενετικών απαιτήσεων στην είσπραξη δασμών για εμπορεύματα που φορτώνονταν ή ξεφορτώνονταν στις σκάλες του Αμβρακικού κόλπου και την αντίδραση των Γάλλων προξένων της Άρτας στην επιβάρυνση των εμπορευμάτων και στους βενετικούς περιορισμούς, ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη του Πασσάροβιτς (1718), οπότε δόθηκαν στους Βενετούς η Πρέβεζα και η Βόνιτσα.
Ο συγγραφέας στηρίζεται σε έγγραφα προερχόμενα από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, τα οποία και δημοσιεύει στο παράρτημα της εργασίας του.

 

Advertisements