Η Γαληνοτάτη στην Κύπρο

E. Skoufari (a cura di), La Serenissima a Cipro: incontri di culture nel Cinquecento, Atti della giornata di studi (Padova, 2 dicembre 2010), Viella, Roma (collana Interadria – Culture dell’Adriatico) 2013, σ. 181, 17X24 εκ., ISBN 978-88-6728-048-3.

ciproΣτον τόμο εξετάζονται όψεις της βενετικής περιόδου της κυπριακής ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι τοπικές σχέσεις με τη θρησκευτική μεταρρύθμιση, οι ιδιαιτερότητες στη διαχείριση της δικαιοσύνης, οι απόψεις των εκπροσώπων της Βενετίας στην Κύπρο, οι σχέση του παρόντος με την αρχαιότητα, οι απελπισμένες προσπάθειες να αποτραπεί η οθωμανική κατάκτηση, τα οθωμανικά τεκμήρια για τον πόλεμο του 1570-1571, η «κυπριακή κληρονομιά»της οικογένεια Κορνάρο.

Περιεχόμενα:

Giuseppe Gullino,  A mo’ d’introduzione, 9-12.
Federica Ambrosini, Inquietudini religiose e intrecci familiari tra Cipro e Venezia nel secolo XVI, 13-46.
Evelien Chayes, Ciprioti fuoriusciti riformati: coinvolgimento accademico e coscienza geografica. L’impresa degli Zaccaria da Padova a Nicosia, 47-64.
Evangelia Skoufari, Corti di giustizia a Cipro veneziana: un ambiente istituzionale di scambio interculturale, 65-86.
Marino Zorzi, La relazione di Bernardo Sagredo, provveditore generale e sindico a Cipro, 87-108.
Lorenzo Calvelli, Spolia ruggenti e miracolosi: i leoni antichi di Salamina e Famagosta, 109-130.
Walter Panciera, Giulio Savorgnan e la costruzione della fortezza di Nicosia, 131-142.
Vera Costantini, Fonti ottomane su Cipro (1570-1612), 143-152.
Raffaele Roncato, Un regno finisce, la dinastia continua: «Magnifica Madonna Chaterina Cornaro», l’altra Caterina, 153-170.

Σχετικοί σύνδεσμοι:  https://www.academia.edu/2195594/La_Serenissima_a_Cipro_incontri_di_culture_nel_Cinquecento

Advertisements