Η χειρόγραφη παράδοση του Ερωτόκριτου

Stefanos Kaklamanis, «Note sulla tradizione manoscritta dell’Erotokritos», Κρητικά Χρονικά 33 (2013), 95-120.

Πρόκειται για την ανακοίνωση του συγγραφέα στο 9ο Πανιόνιο Συνέδριο (Παξοί, 2010), στην ιταλική γλώσσα. Ο συγγραφέας, στηριζόμενος στο γεγονός ότι σήμερα σώζονται μόλις δύο μάρτυρες που παραδίδουν το κείμενο του Ερωτόκριτου, το επτανησιακό χειρόγραφο British Library Harlein 5644 και η βενετική έκδοση του Bortoli του 1713, διερευνά τη χειρόγραφη παράδοση του Ερωτόκριτου καθώς και τη βασιμότητα των δηλώσεων του πρώτου εκδότη για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού χειρογράφου, βάσει των οποίων έγινε η πρώτη έκδοση του κειμένου. Στη συνέχεια παρουσιάζει το εικονογραφημένο χειρόγραφο British Library Harlein 5644, το οποίο γράφτηκε στα Ιόνια νησιά το 1710 (μορφή, αισθητική, τρόπο εργασίας και παρεμβάσεις του επτανήσιου γραφέα στο αρχικό κείμενο).

Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/5505728/Note_sulla_tradizione_manoscritta_dellErotokritos_

Advertisements