Η αρχή της πλειοψηφίας στο βενετικό διοικητικό σύστημα

pitsakis«Η των πλειόνων ψήφος κρατείτω»
Η τύχη της αρχής της πλειονοψηφίας από τη μετακλασική περίοδο ως τους νεότερους χρόνους

Ημερίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου στη μνήμη του Κωνσταντίνου Γ. Πιτσάκη.
Αίθουσα Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων, Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Από τις εισηγήσεις, η ακόλουθη εντάσσεται στη θεματική του ιστολογίου:

Χαράλαμπος Γάσπαρης, Η αρχή της πλειοψηφίας στο βενετικό διοικητικό σύστημα κατά τον ύστερο μεσαίωνα

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας ΕΔΩ

Advertisements